Lu­ci­a­mark­nad

Lör­dag 8 de­cem­ber 2018 kl. 11–13 på Central­ga­tan ut­an­för Stock­mann i Helsing­fors Lu­ci­a­mark­na­den bju­der på god stäm­ning, vän­ner och be­kan­ta och fram­för allt på va­ror som man in­te kan få nå­gon an­nan­stans; eko­lo­gis­ka, gjor­da på in­hems­ka rå­va­ror och när­pro­du

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

BORSJTJSOPPA

Ry­kan­de varm el­ler fär­digt pac­kad att ta hem, kryd­dig och mus­tig. Sop­pan är till­redd på klost­ret Po­kro­va i Kyrkslätt, en­ligt klost­rets eget re­cept.

RIS­GRYNS­GRÖT

VÅFFLOR

Fra­si­ga, ny­gräd­da­de med sylt och visp­gräd­de.

GLÖGG OCH PEP­PAR­KA­KA

LUSSEBULLAR, KA­KOR, JULLIMPOR OCH MARMELAD

En­ligt tra­di­tio­nel­la, be­prö­va­de re­cept.

JUL­KORT, LUCIAMÄRKEN, KALENDRAR

KÅLPIROGER, VORSCHMACK, RÄKGRYTA

Rik­ti­ga de­li­ka­tes­ser, gjor­da på när­pro­du­ce­ra­de rå­va­ror av god kva­li­tet.

BOCKAR, KRANSAR, HJÄRTAN, KÄR­VAR, TOM­TAR, LUCIOR

Hand­gjor­da hal­m­ar­be­ten och små julpryd­na­der i trä som hål­ler från ge­ne­ra­tion till ge­ne­ra­tion och ba­ra blir ri­ka­re på min­nen.

Helsing­fors svens­ka Mart­ha­för­e­ning

säl­jer bl.a. da­del­ka­kor som mart­hor­na ba­kat och do­ne­rat till lu­ci­a­mark­na­den.

Fin­lands Lu­cia 2018 Elin Qvist öpp­nar mark­na­den kl. 11.00 och ef­ter det upp­trä­der lu­ciakö­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.