JU­HA ITKONEN

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

”Var­för fick de här on­da män­ni­skor­na mar­sche­ra här? Jag påstod att ock­så det egent­li­gen är ett be­vis på att Fin­land fun­ge­rar. Al­la slags åsik­ter mås­te få kom­ma till uttryck. Sö­ner­na såg miss­tro­get på mig och är­ligt ta­lat trod­de jag just då in­te själv på det jag sa­de. Jag vil­le verk­li­gen in­te ha na­zis­ter­na på min hemstads ga­tor. Jag vil­le in­te ha dem nå­gon­stans.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.