Glöm­ma ha­vet

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

Rör­li­ga ho­tell med re­stau­rang och va­ru­hus gli­der fram bland mör­ka hol­mar, ba­dan­de i ljus och de som är på jobb har epo­let­ter på sin blus.

Par­ke­ring­en är trång, men an­nars är det som på land, dan­sen går till to­ner­na av gla­da co­ver­band.

Lugn och sta­dig mid­dag, tills det stor­mar lik­som nyss, då blir det ett him­la liv i snabb­köp och ka­byss.

Plöts­ligt sväm­mar al­la golv av så­ser Vi glöm­de, trots ex­ak­ta vind­pro­gno­ser. Aj jo, vi är på ha­vet och det blå­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.