Te­a­ter

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

För­vand­ling­en/Mu­o­don­mu­u­tos. I Franz Kaf­kas no­vell För­vand­ling­en får fa­mil­je­li­vet sig en törn då Gre­gor, fa­mil­jens en­da son och för­sör­ja­re, en mor­gon för­vand­lats till en jät­te­lik in­sekt. Svens­ka Te­a­tern, Amos­sce­nen, Nor­ra es­pla­na­den 2, kl. 19. Fly me to the moon. Marie Jo­nes (bl.a. Ste­nar i fic­kan) var­ma var­dags­ko­me­di om små be­slut med sto­ra kon­se­kven­ser. I rol­ler­na Pia Runnak­ko & Linda Zil­li­acus. Re­gi Joakim Groth. Lil­la Te­a­tern, Ge­orgsg. 30, kl. 13. Bil­li­o­nai­re Boys Club. TP 16.05, 18.45, 21.10. Brö­der­na Ka­ra­ma­zov. I rol­ler­na: Han­nu-Pek­ka Björk­man, Ma­ria Ku­u­si­lu­o­ma, Mi­ro Lop­pe­ri, Pe­tri Man­ni­nen, Il­ja Pel­to­nen, He­ik­ki Pit­kä­nen, Se­e­la Sel­la, Di­a­na Ten­ko­rang, Ju­ho Uu­si­ta­lo och Ma­rus­ka Ve­ro­na. Re­gi: Samuli Reu­na­nen. Na­tio­nal­te­a­tern, Lil­la sce­nen, Väst­ra Te­a­ter­gr. 1, kl. 19. Ho­moä­i­ti. Upp­trä­da­re: Katja Kütt­ner. Re­gi: He­i­ni Junk­kaa­la. Längd: 1 h 45 min, ing­en pa­us. Na­tio­nal­te­a­tern, Oma­po­h­ja, Väst­ra Te­a­ter­gr. 1, kl. 13. Her­ra Pun­ti­la ja hä­nen renkin­sä Mat­ti. Re­gi: Ka­ri He­is­ka­nen. Längd: 2 h 40 min. Helsing­fors stads­tea­ter, Sto­ra sce­nen, Djur­gårdsv. 5, kl. 13.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.