DÖ­DA

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

Ra­kas­ta­ja (The Lo­ver). Av för­fat­ta­ren Ha­rold Pin­ter. Re­gi: Es­si Ros­si. På sce­nen: Mil­la Kang­as, Lau­ri Til­ka­nen. Te­a­ter Jurk­ka, Est­näsg. 7, kl. 15. Im­pro­skåp av Im­pro­vi­sa­tions­te­a­ter Stjärn­fall. Fö­re­ställ­ning­en un­der­sö­ker vad som för­sig­går i vårt in­re. Vi grä­ver i vå­ra göm­da skåp och lå­ter käns­lor och tan­kar ström­ma fritt. På scen: An­ja Bar­gum, Max Bre­mer, Fred­rik Bru­un, Niklas Häggblom, Åsa Ny­bo m.fl. Te­at­te­ri ILMI Ö, Sto­ra Ro­bertsg. 10, kl. 19. Prox­i­ma 8. Läs me­ra om fö­re­ställ­ning­en på www.te­at­te­ri­tui­ke.fi. Re­kom­men­de­ras för över 15-åri­ga. Te­at­te­ri Tui­ke, Vi­er­tolav. 2–4, kl. 19.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.