Mu­sik

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

Jy­vä­skylä Sin­fo­nia - film­kon­sert The Snow­man. Längd: ca 30 min. Arr. Nur­mijär­ven kult­tu­u­ri­pal­velut. Bil­jet­ter från R-ki­os­ker och en tim­me fö­re vid dör­ren. Mo­nik­ko­sa­li, Kun­tot. 3, Nur­mijär­vi, kl. 13.30–14, 15–15.30. Jul­kon­sert. Manskö­ren Ope­ra­men­to. Pi­a­nist: Jus­si Mi­i­lun­pa­lo. Längd: ca 1 h 30 min, inkl. pa­us. Te­at­te­ri Van­taa, Dic­k­urs­byv. 44, Van­da, kl. 15. Allsång i juletid. Allsång och jul­stäm­ning. Ös­tersundom sång­kör, dir. Jes­si­ca Lång, och So­me­bo­dy’s Sis­ters upp­trä­der ock­så. Jes­si­ca Lång, pi­a­no och Syn­nö­ve Jern, gi­tarr. Ar­ran­gör: Ös­tersundom sång­kör. Ös­tersundom kyr­ka, Ka­pellv. 65, kl. 17–18.30. Va­loa! -jul­kon­sert. Kil­ven Ku­o­ros tra­di­tio­nel­la jul­kon­ser­ter i Uspen­skij­ka­te­dra­len och Pau­lus kyr­kan. Kö­ren leds av Han­na Re­mes. Pau­lu­s­kyr­kan, Sam­mat­tiv. 5, kl. 18–19. Kam­mar­kö­ren Kaa­mos: Vint­ter­nat­ten. Bil­jet­ter kan kö­pas från Hol­vis nät­bu­tik och en tim­me fö­re vid dör­ren. Gam­la kyr­kan, Lönn­rotsg. 6, kl. 19. Va­lo – jul­kon­sert. Ha­galunds kör upp­trä­der. Es­bo dom­kyr­ka, Kyrk­par­ken 5, kl. 19–20.15. Disco En­semb­le - Last Nights Out 2018. Far­väl­kon­sert. Ta­vas­ti­a­klub­ben, Ur­ho Kek­ko­nens ga­ta 4–6, kl. 21. We Jazz 2018: We Jazz Vinyl Mar­ket + We Jazz DJs & Fri­ends. Sö­der­vik, kl. 14–18. We Jazz 2018: Dalin­dèo Ce­leb­ra­tes Ko­me­da + Aki Ris­sa­nen Trio. Pann­hal­len, Sö­der­vik, Sör­näs strand­väg 22, kl. 18. Ek­man Jazz Club. Min­na La­sa­nen och Zhe­nia Gi­mer trio. Fritt in­trä­de. Ek­man Jazz Club / Stu­re Jazz Bar, Stu­reg. 29, kl. 19.30–22. We Jazz 2018: Su­vi­lah­ti. Sö­der­vik, kl. 21. Club Cho­ke. Bil­jet­ter en­dast till sa­lu vid dör­ren. G Li­ve­lab, Ge­orgsg. 3, kl. 23.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.