Eva Wal­lin

Vår kä­ra sys­ter och mos­ter

Hufvudstadsbladet - - Dagbok -

* 11 ju­ni 1945 i Ju­u­ka som­na­de stil­la in den 14 no­vem­ber 2018 i Helsing­fors

Li­sa Karin, Anna, Per

Vårt liv är en vind­fläkt,

en sa­ga, en dröm, en drop­pe som fal­ler i

ti­der­nas ström. Det skim­rar i regn­bå­gens

färg en mi­nut men bris­ter och fal­ler och dröm­men är slut.

Be­grav­ning­en äger rum i Malms väst­ra ka­pell den 15 de­cem­ber 2018 kl. 11.30.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.