Rö­ra me­ra på sig

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

Hur får man så många ele­ver som möj­ligt in­tres­se­ra­de av skol­gym­nasti­ken? Det här har gym­nas­tik­lä­ra­ren Pia Kaijär­vi fun­de­rat myc­ket på. Un­der de se­nas­te de­cen­ni­er­na har fin­län­dar­nas häl­sa bli­vit säm­re och säm­re och ge­nom att på­ver­ka in­ställ­ning till mo­tion re­dan i ung ål­der vill man kun­na kom­ma åt det här. Men hur gör man det kon­kret? YLE Yle Ve­ga 9.03

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.