Svar­ta pant­rar­na

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

Un­der sex­tio­ta­let käm­pa­de de Svar­ta pant­rar­na för de svar­tas rät­tig­he­ter i USA. Hur lät mu­si­ken som ut­tryck­te kam­pen? Hur lå­ter den politiska mu­sik som följ­de? Ann­sop­hie Sandström be­rät­tar en histo­ria om en­ga­ge­mang, mu­sik och styr­ka. YLE Yle Ve­ga 13.03, re­pris ons­dag 20.03

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.