Flest vat­ten­pus­sar?

Hufvudstadsbladet - - Hjärngympa -

Petro­nel­la (1) täv­lar med Filip (2) om vem av dem som hit­tar flest vat­ten­pö­lar att hop­pa i.

Kan du se vem som kom­mer att vin­na?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.