Pas­ta med löv­biff

Det kan in­te hjäl­pas, löv­biff är bland det bäs­ta som finns när man ska la­ga kött mitt i vec­kan. ex­tra gott blir det med pa­par­del­le.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

För 4 per­so­ner, 15 mi­nu­ter

400 g löv­biff

1 stor gul lök

1 vit­löks­klyf­ta smör och raps­ol­ja

3 dl vat­ten

1 msk konc. kalv­fond

1 msk majs­stär­kel­se

+ 1 1/2 msk vat­ten

1 tsk so­ja salt och svart­pep­par

att äta till:

500 g pa­par­del­le el­ler fet­tuc­ci­ne 100 g broc­co­li­bu­ket­ter 1 dl fär­skri­ven par­me­sa­nost körs­bärsto­ma­ter färsk ba­si­li­ka

Gör så här:

1. Skär löv­bif­fen i 2 cen­ti­me­ter bre­da strim­lor. Ska­la och ski­va den gu­la lö­ken och riv vit­löks­klyf­tan.

2. Fräs köt­tet i li­ka de­lar smör och raps­ol­ja i en knapp mi­nut i en stek­pan­na. Lyft över till en ka­strull. Fräs den gu­la lö­ken en halv mi­nut i pan­nan in­nan den åker i ka­strul­len med köt­tet. Slå i vat­ten och fond över lök och kött. Till­sätt vit­lö­ken. Ko­ka upp och red med majs­stär­kel­se löst i vat­ten. Sjud 4 mi­nu­ter. Sma­ka av med so­ja, salt och pep­par.

3. Ko­ka pas­tan, en­ligt an­vis­ning. Låt broc­co­li­bu­ket­ter­na åka snål­skjuts i pas­ta­ka­strul­len i ett par mi­nu­ter mot slu­tet av ko­ket. Låt rin­na av i durk­slag och blan­da med köt­tet och ri­ven ost. Gar­ne­ra med färsk ba­si­li­ka och körs­bärsto­ma­ter.

FO­TO: TT

■ Pa­par­del­le är bre­da pas­ta­band som blan­das med sås och strim­lad löv­biff. Snabbt, gott och lätt­la­gat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.