Kai­sa Mäkärä­i­nen en­dast 0,6 se­kun­der från ny se­ger

Kai­sa Mäkärä­i­nen fick kli­va upp på pris­pal­len i världs­cu­pen igen då hon slu­ta­de tvåa i går­da­gens sprint­täv­ling i Hoch­fil­zen.

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL

Ef­ter två seg­rar i Po­k­lju­ka i hel­gen var för­vänt­ning­ar­na på Kai­sa Mäkärä­i­nen högt upp­skru­va­de då världs­cu­pen fort­sat­te i ös­ter­ri­kis­ka Hoch­fil­zen i går. Och den fin­länds­ka ve­te­ran­skid­skyt­ten lev­de upp till hajpen.

Mäkärä­i­nen bom­ma­de ett skott i sprint­täv­ling­en (7,5 kilo­me­ter) och fick nöja sig med andra­plat­sen i täv­ling­en. Mäkärä­i­nens skyt­te har va­rit på ena­stå­en­de ni­vå den här sä­song­en och bom­men i det and­ra skyt­tet i sprint­täv­ling­en be­tyd­de att hen­nes svit på 53 träf­far bröts

Ita­li­ens Do­rot­hea Wi­e­rer tog hem se­gern med ba­ra 0,6 se­kun­ders mar­gi­nal. Ita­li­e­na­ren får va­ra glad att täv­ling­en in­te var läng­re – då ha­de fin­län­da­ren gått för­bi och vun­nit.

Då Wi­e­rer åk­te ut på den sista sling­an ha­de hon ett för­språng på 11,4 se­kun­der till Mäkärä­i­nen. Men fin­län­da­ren ha­de sin va­na tro­gen bra glid un­der ski­dor­na och hon tog in se­kund ef­ter se­kund på ita­li­e­na­ren. In­för täv­ling­ens sista kilo­me­ter skilj­de ba­ra tre se­kun­der och i mål som sagt 0,6.

Jaktstar­ten av­görs i mor­gon och då har Mäkärä­i­nen ett gyl­le­ne ut­gångs­lä­ge tack va­re den star­ka in­sat­sen i sprint­täv­ling­en.

FO­TO: LEHTIKUVA-AFP/JURE MAKOVEC

Kai­sa Mäkärä­i­nen bom­ma­de ett skott och slu­ta­de tvåa i sprint­täv­ling­en.■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.