Me­ri­lu­o­to läg­ger av

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL

Min­na Me­ri­lu­o­to tac­kar för sig. HJK:s och lands­la­gets ru­ti­ne­ra­de mål­vakt av­slu­tar kar­riä­ren ef­ter ett par tyng­re sä­song­er. Me­ri­lu­o­to har re­pre­sen­te­rat Fin­land i sam­man­lagt 64 lands­kam­per åren 2006–2018, hon var med i EM-slut­spe­len 2009 och 2013 och hon spe­la­de sju sä­song­er i Sve­ri­ge in­nan hon åter­vän­de till den in­hems­ka li­gan 2015.

– Jag vill av­slu­ta kar­riä­ren ut­an att va­ra helt sön­der­sli­ten, sä­ger Me­ri­lu­o­to som li­dit av ska­dor de se­nas­te sä­song­er­na.

33-åring­en sä­ger att be­slu­tet att läg­ga av in­te var lätt men att det än­då känns som det bäs­ta al­ter­na­ti­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.