Fall­kul­la fi­rar jul i mor­gon

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

Fall­kul­la hus­djurs­gård ord­nar sitt tra­di­tio­nel­la julevenemang i mor­gon kloc­kan 10–14. På pro­gram­met finns ju­li­ga upp­trä­dan­den, jul­gub­ben själv, en juls­tig för små­barn samt julpys­sel. Be­sö­kar­na får be­kan­ta sig med går­dens djur och för 3 eu­ro får man ock­så prö­va på att ri­da el­ler åka i vagn ef­ter en häst.

Det är fritt in­trä­de till går­den och i kafé­et säljs för­u­tom bak­verk ock­så ris­gryns­gröt. Den lo­ka­la fri­vil­li­ga brand­kå­ren och scou­ter­na är på plats. Det finns ont om par­ke­rings­plat­ser i när­he­ten av Fall­kul­la, så det kan lö­na sig att åka kol­lek­tivt.

FO­TO: FALL­KUL­LA HUS­DJURS­GåRD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.