Lu­cia upp­trä­der med Fri­hets­brö­der­na

Hufvudstadsbladet - - Kultur -

Manskö­ren Fri­hets­brö­der­na ger un­der led­ning av di­ri­gent Jan C. Wes­terlund en jul­kon­sert i Brän­dö kyr­ka på lör­dags­kväl­len. På pro­gram­met finns klas­sis­ka, äls­ka­de julsång­er, lu­cia med föl­je med­ver­kar och Ing­mar Hok­ka­nen är or­ga­nist. Kol­lek­ten går till lu­ci­ain­sam­ling­en.

Jul­kon­ser­ten hålls lör­da­gen den 15 de­cem­ber kloc­kan 17.30 i kyr­kan på Brän­dö­vä­gen 40. Pro­gram­bla­det kos­tar 20/10 eu­ro (små­barn gra­tis) och säljs vid dör­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.