Åter­vän­da­re möts i grupp ett

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

Nu av­görs grupp ett ge­nom en match mel­lan två åter­vän­dan­de par, Bea Uus­ma och Kristof­fer Ap­pelquist och Eric Eric­son och Kjell Wil­helm­sen. Gästar­tist Eag­le-Eye Cher­ry. Yle Are­nan och SVT1 21.00, Yle Fem sön­dag 18.30, re­pris mån­dag 10.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.