Jul­mat till barn­fa­mil­jer

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - YLE

Fin­lands Rö­da kors och Man­ner­heims barn­skydds­för­bund ord­nar igen in­sam­ling­en Jul i sin­net. Med peng­ar från in­sam­ling­en får 28 000 barn­fa­mil­jer ett pre­sent­kort så att de kan kö­pa jul­mat. Pre­sent­kor­tet är värt 70 eu­ro. Pro­gram­värd: Ca­mil­la An­de­lin. Yle Ve­ga 19.22

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.