Hufvudstadsbladet

Historiska förebilder

-

● Överstinna­ns historiska förebild är Annikki Kariniemi (1913–1984), författare till ett stort antal romaner, pjäser, barnböcker och vildmarkss­kildringar på finska.

● Kariniemi var 1944–1962 gift med överste Oiva Willamo, kommendör för gränsbevak­ningsväsen­det i Lappland. Sitt äktenskap med Willamo skildrar hon brutalt i den självbiogr­afiska romanen Erään avioliiton anatomia (1968).

● Kariniemi var en ofta sedd gäst i Rosa Liksoms barndomshe­m i Lohijärvi, Övertorneå, och en känd person i trakten, liksom Willamo. ”Båda omtalades som nazister”, säger Rosa Liksom i en intervju i Lapin Kansa (24.11. 2017)

● Kariniemis liv och hennes äktenskap med Willamo utgör ramverket för Liksoms roman, men författare­n betonar att boken är fiktiv. ”Mitt rättesnöre var att även om allt som beskrivs i boken inte har hänt i verklighet­en, så kunde det ha hänt”, säger Liksom i samma intervju.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland