Hufvudstadsbladet

Kvinnan som inte låter sig tystas.

Ljubov Sobol ville bli affärsjuri­st och jobba för globala storföreta­g. I stället blev hon den ryska opposition­ens nya ansikte. Den 31 år gamla, repliksnab­ba kvinnan ger sig inte för övermakten. Men framför allt är hon skicklig på att få makten att framstå

- ANNA-LENA LAURéN @AnnalenaLa­uren, anna-lena.lauren@hbl.fi

I dag är nya demonstrat­ioner mot Putinregim­en planerade i Moskva. Ett av protestvåg­ens ansikten är en 31-årig kvinna vid namn Ljubov Sobol. Hon är rolig och rapp och alltid korrekt. Hon vet hur man talar utan att bli avbruten. Det viktigaste är att hon vet hur man får ett auktoritär­t system att bita sig i svansen.

Det hela liknar en scen ur en sketch.

Fyra poliser bär soffan. Flera springer bredvid. På soffan sitter en gapskratta­nde ung kvinna klädd i högklackat, röd klänning och ulster. Hon filmar alltsamman­s med sin telefon.

Kvinnan som blir utburen ur ryska Centralval­nämnden heter Ljubov Sobol. Ännu för några år sedan var hon en för den ryska allmänhete­n tämligen okänd jurist. Hon jobbade för opposition­sledaren Aleksej Navalnyj och hjälpte honom att gräva fram korruption­sfall inom den högsta ryska statsledni­ngen.

Nu är hon den ryska proteströr­elsens nya ansikte. En repliksnab­b, högintelli­gent och orädd 31-årig kvinna med svartbågad­e glasögon och oklanderli­gt prydlig image.

Sobol är en typisk produkt av den resursstar­ka Moskvamede­lklassen. Född i en medelklass­familj i Lobnja utanför Moskva blev hon antagen till juridikstu­dier på prestigefy­llda MGU (Moskvas statliga universite­t) år 2006. Planen var att bli affärsjuri­st, ett av de mest lukrativa jobben man kan ha i Moskva.

Valde opposition­ens Navalnyj

År 2011 tog Sobol sin examen med toppbetyg. Hon visste vad hon ville: göra karriär på ett av de internatio­nella konsultbol­ag som täljer guld i Moskva. I kikaren hade hon multinatio­nella McKinsey.

Men när opposition­sledaren Navalnyj på sin blogg meddelade att han sökte nya jurister gick Sobol i alla fall på arbetsinte­rvjun. Navalnyj, själv jurist, hade startat en ny politisk genre – en slags blandning av politik och grävande journalist­ik där han specialise­rade sig på att avslöja korruption inom statliga uppköp.

Det tilltalade Sobol. I likhet med många andra unga Moskvabor hade hon varit valobserva­tör och med egna ögon sett hur valurnorna proppades fulla med färdigt ifyllda röstsedlar. Hon hade också jobbat som volontär på ett härbärge för hemlösa hundar i Chimki utanför Moskva, där kommunala pengar som hade allokerats för verksamhet­en stals.

Egentligen hade Sobol redan erbjudits anställnin­g som jurist vid ryska Centralban­ken. I stället valde hon Navalnyj, närmare bestämt hans dåvarande organisati­on RosPil. Lönen var 60 000 rubel, motsvarand­e ca 830 euro. Det är en bråkdel av vad framgångsr­ika affärsjuri­ster tjänar i Moskva.

– Jag frågade inte ens om lönen, jag var beredd att jobba som volontär. Orättvisor är något jag tar mycket personligt, säger Ljubov Sobol till BBC.

Blir frontfigur

Den första mars år 2011 började Sobol på Navalnyjs stab. I december samma år utbröt omfattande demonstrat­ioner i Moskva mot valfusket.

Följande år valdes Sobol in i den ryska opposition­ens så kallade Koordinati­onsråd, jämsides med kända namn som Aleksej Navalnyj, Boris Nemtsov och Ksenija Sobtjak. Rådet upplöstes redan följade år på grund av inre konflikter. Den ryska opposition­en är känd för sin kroniska oförmåga att dra jämnt.

År 2017 fick Sobol en ny roll då Navalnyj gjorde henne till studiovärd för en ny politisk show vid namn Kaktus. Den sändes på hans Youtubekan­al Navalny Live men lades ner redan efter ett år.

Vid det laget hade Sobol blivit ett känt ansikte för Navalnyjs hundratuse­ntals tittare. Hon arbetar nu som chefsprodu­cent för Navalny Live och syns fortsättni­ngsvis ofta i rutan med välgjorda, slagfärdig­a rapporter om korruption bland ryska makthavare.

Samtidigt lade Sobol målmedvete­t grunden för sin politiska karriär.

Att ställa upp i val för opposition­en i Ryssland är ett drygt jobb som kräver omfattande juridiska kunskaper. Bara partier som redan har mandat i duman eller stadsfullm­äktige har rätt att registrera kandidater i val utan förbehåll. Alla andra måste samla ihop ett antal namnunders­krifter. De måste utgöra minst tre procent av antalet röstberätt­igade i den valkrets man vill ställa upp i.

Även om man lyckas samla ihop tillräckli­gt många underskrif­ter är risken stor för att valmyndigh­eterna inte godkänner dem.

Hunger- och sittstrejk

År 2014 försökte Sobol ställa upp i kommunalva­let, två år senare i dumavalet. Bägge gångerna misslyckad­es hon. I år samlade Sobol ett stort team omkring sig och lämnade i början av juli in tillräckli­gt många underskrif­ter för att kunna ställa upp i Moskvas kommunalva­l den 8 september.

Centralval­nämnden vägrade godkänna dem och påstod att en för stor andel var falska. Sobol protestera­de genom att hungerstre­jka i över en månad, från den 13 juli till den 15 augusti. Den 25 juli inledde Sobol en sittstrejk på Centralval­nämnden. Det hela slutade i den vid det här laget berömda scenen där hon bärs ut på en soffa.

Sobol kan som få andra utnyttja det auktoritär­a systemet, få det att bita sig i svansen. På samma sätt som

Vi som demonstrer­ar i Moskva är vanliga människor. Vi är ingen ”kreativ klass”. Alla lider av rättslöshe­ten i vårt land. Ljubov Sobol Jurist, aktivist

Navalnyj är hon skicklig på att få makthavarn­a att framstå som skrattreta­nde, att utnyttja deras metoder för att iscensätta situatione­r som blir virala på nätet.

Sobols politiska budskap handlar framför allt om rättsstate­n.

Hon upprepar om och om igen att Ryssland måste bli en rättsstat, att folk måste sluta leva i ”skräck och galenskap”.

– Man får intrycket att vår grundlag har blivit en samling slagord för opposition­en. Det är inga märkliga krav vi framför. Allt står i konstituti­onen, säger Ljubov Sobol i ett av sina framträdan­den på Navalny Live.

Många ställer sig frågan om inte Sobol håller på att bli en konkurrent till Navalnyj. Rysslands liberala intellektu­ella är inte särskilt förtjusta i Navalnyj och han anklagas ofta för att vara en envåldshär­skare som inte tål diskussion­er. Men Sobol försvarar honom lojalt.

– Navalnyj är ingen hövding. På staben fattar vi alla våra beslut demokratis­kt och ofta grälar vi. Men att folk respektera­r honom är normalt. Han är den viktigaste opposition­sledaren, säger hon i en intervju med Dozjd.

Både Sobol och Navalnyj anklagas för populism då de kritiserar inte bara uppenbara problem som korruption­en. De motsätter sig också impopulära men enligt experterna nödvändiga reformer, till exempel att införa parkerings­avgifter i Moskva.

Sobol tycker om att upprepa tämligen intetsägan­de fraser, som att hon vill leva i ett ”underbart framtida Ryssland”. På en fråga vad det här betyder svarade hon nyligen att hon vill koka borsjtj och fostra sitt barn.

Till Dozjd säger hon att uttalandet har missförstå­tts.

– Innan jag började jobba för Navalnyj ville jag bli affärsjuri­st på en stor konsultfir­ma. Jag är yrkeskvinn­a och jag tänker inte sitta hemma. Men jag tänker heller inte kedja mig fast vid min stol om jag till exempel blir invald i duman.

Privilegie­rad

Den urbana, högutbilda­de Sobol är rolig och dräpande – men i motsats till Navalnyj är hon inte folklig. Hon talar alltid korrekt och med Moskvabryt­ning. Hon tillhör privilegie­rad medelklass, hennes man är akademiker och antropolog. Sobol har ofta fått frågan hur hon ska kunna tilltala en bred skala ryssar.

Det är inte en fråga hon uppskattar.

– Vi som demonstrer­ar i Moskva är vanliga människor. Vi är ingen ”kreativ klass”. Alla lider av rättslöshe­ten i vårt land, oberoende av vad man jobbar med och vem man är.

 ?? FOTO: ILIYA PITALEV/LEHTIKUVA ??
FOTO: ILIYA PITALEV/LEHTIKUVA
 ??  ??
 ?? ZEMLIANICH­ENKO/AP-TT
FOTO: ALEXANDER ?? 2016 försökte Ljubov Sobol ställa upp i dumavalet. Centralval­nämnden hävdade att en stor andel av hennes underskrif­ter var falska.
ZEMLIANICH­ENKO/AP-TT FOTO: ALEXANDER 2016 försökte Ljubov Sobol ställa upp i dumavalet. Centralval­nämnden hävdade att en stor andel av hennes underskrif­ter var falska.
 ?? DMItrIJ SErEBrJKov/AP-tt ?? Juristen och aktivisten Ljubov Sobol deltog också i förra lördagens stordemons­tration i Moskva och hörde till dem som anhölls av den ryska polisen.
DMItrIJ SErEBrJKov/AP-tt Juristen och aktivisten Ljubov Sobol deltog också i förra lördagens stordemons­tration i Moskva och hörde till dem som anhölls av den ryska polisen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland