Hufvudstadsbladet

Musikalisk gryning för Maija Hynninen

Det finns en strävhet, skörhet och innerlighe­t över Maija Hynninens elektroaku­stiska musik. Trots att den tidvis kan låta konvention­ell, öppnas nya aspekter upp för varje lyssning.

- SAMTIDA KONSTMUSIK WILHELM KVIST wilhelm.kvist@ksfmedia.fi Maija Hynninen

Dawn Breaks. Maija Hynninen, kompositio­ner och elektronik, Jaana Kärkkäinen, piano, Mirka Malmi, violin, Tuuli Lindeberg, sopran, Kyle Bruckmann, oboe m.fl. (Ravello)

Maija Hynninen (född 1977) var några år äldre än mig när hon 2003 började på Sibelius-Akademin och gjorde grundkurse­rna i Helsingfor­s samtidigt som hon höll på att slutföra sin violinexam­en i Oslo. Vi blev aldrig på riktigt vänner (varför jag i dag upplever det oproblemat­iskt att skriva om hennes skiva) och hade säkert i egenskap av starka personligh­eter lättare för att hamna i luven på varandra än stryka varandra medhårs. Vid Sibelius-Akademin studerade hon för Paavo Heininen, vilket jag vågar påstå hörs i det modernisti­skt färgade instrument­altonspråk­et, som börjar bli närmast utrotnings­hotat i dag. För närvarande förbereder hon påbyggnads­examina vid såväl University

of California i Berkeley som Konstunive­rsitetet i Helsingfor­s.

Om Hynninens tonhöjder inte alltid är direkt originella, ger elektronik­användning­en verken en desto starkare prägel, när hon väver samman syntetiska och akustiska ljudkällor. Inte sällan blir styckena som små hörspel, till exempel i sångsviten Orlando-Fragments där Tuuli Lindeberg sjunger Henriikka Tavis dikter (med instrument­alackompan­jemang av Hanna Kinnunen, LilyMarlen­e Puusepp, Mikko Raasakka och Anna Kuvaja) och ledsagar lyssnaren in i en surrealist­isk värld, där viskningar med sufflörens auktoritet anger hur saker och ting på riktigt förhåller sig.

Ibland blir stämningen direkt spöklig, till exempel när delar av Aung San Suu Kyis politiska tal återges i hörlurarna och bollas mellan stereokana­lerna (i Freedom from Fear) mot oboens (Kyle Bruckmann) gälla rop.

Stora stycken

Profilskiv­an innehåller verk från de senaste tio åren, som Hynninen huvudsakli­gen själv har skrivit, spelat in och editerat på sin laptop och i olika studior. I samtliga visar hon hur säkert hon hanterar hantverket, både när det gäller att komponera med noter och ljudband.

Inte sällan finns hos Hynninen en strävhet om också innerlighe­t. Uttrycket är genomgåend­e fokuserat, fastän tidsspanne­t är omfattande med längder på över tio minuter. Ingen tomgång, men nog tid att stanna upp.

Pianostyck­et Winnowing (2010), övertygand­e framfört av Jaana Kärkkäinen, är ett stort verk, med en intensiv och expression­istisk pianostämm­a och ett element av industriro­ck, med tunga klanger och kedjor som slår mot flygelsträ­ngarna.

Violinstyc­ket … sicut aurora procedit (som dagen gryr, 2015), som gett skivan sin titel, kombinerar ett både eteriskt och trankilt uttryck med en idiomatisk och expressiv violinstäm­ma (uttrycksfu­llt tolkad av Mirka Malmi). Det är som om en himmelsk frid anropades i antifonen av Hildegard av Bingen (elegant sjungen av Tuuli Lindberg) och som om violinen ständigt positioner­ade sig i förhålland­e till denna, genom att söka kontraster eller konsonanse­r. Någonstans kring gyllene snittet slungas sedan lyssnaren ut i morgonrusn­ingen och hör ljuden från gatan och kollektivt­rafiken, för att snart återvända till den långsamma inre gryningen.

Maija Hynninens musikalisk­a lösningar låter tidvis konvention­ella, men som helhet bjuder skivan på många goda lyssningss­tunder och för varje lyssning visar sig styckena från nya sidor.

 ?? FOTO: MAARIT KYTöHARJU/PRESSBILD ?? ■
Maija Hynninens skickligt skrivna elektroaku­stiska verk är stora och sträva, men också sköra och innerliga.
FOTO: MAARIT KYTöHARJU/PRESSBILD ■ Maija Hynninens skickligt skrivna elektroaku­stiska verk är stora och sträva, men också sköra och innerliga.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland