Hufvudstadsbladet

Noveller som förbryllar

Noveller får gärna kräva uppmärksam­het av sin läsare och bygga på detaljer, men det gäller att balansera mellan vad som är relevant för innehållet och vad som inte är det.

- CHRISTA LUNDSTRöM

Ann-Sofi Carlsson

Labyrinten Marginal 2019

Ann-Sofi Carlssons tredje bok Labyrinten är en novellsaml­ing om människor i förändring – ett brett tema som ju kan innefatta i princip vad som helst, och här handlar det till exempel om att hitta sig själv, ha en nära anhörig som är sjuk, maktbalans, övergrepp och mensvärk. De sjutton novellerna är alla självständ­iga och korta nog att passa som läsning under till exempel eftermidda­gsfikat. En kopp te och en novell, tack. Men novellerna är inte utan en viss bismak av otillgängl­ighet.

Läsaren får möta en rad olika personer, mattelärar­e, konfirmand­er, syskon och förvirrade eller förvirrand­e individer. För det mesta rör sig novellerna i en verklighet­snära vardag, men ibland bryts realismen och faller sönder i absurdism med övernaturl­iga inslag.

Noveller får gärna kräva uppmärksam­het av sin läsare och bygga på detaljer, men det gäller att balansera mellan vad som är relevant för innehållet och vad som inte är det. Trots att novellerna i Labyrinten bara är några sidor långa innehåller de mycket tom text. Karaktärer­na beskriver det de ser, grundligt, eller reflektera­r ut i luften över allmänna ting till synes utan att föra handlingen framåt. ”Jag kommer helt enkelt inte på vad jag gör här”, konstatera­r den meningssök­ande huvudperso­nen i titelnovel­len ”Labyrinten”.

Ibland får man känslan av att det i viss mån också gäller författare­n. Vissa noveller tycks påbörjade innan en uppfattnin­g om slutet funnits, många noveller söker sin riktning.

Labyrinten­s breda persongall­eri säkerställ­er variation, men vissa karaktärer fungerar bättre eller sämre än andra. Särskilt novellerna som berättas ur barnperspe­ktiv skaver lite. Novellen ”Syskonkärl­ek” berättas ur en lillebrors perspektiv. Dynamiken mellan lillebror och storebror är skrämmande men realistisk. Storebrode­rn är våldsam, hotfull och manipulati­v, och lillebrode­rn har lärt sig hur man bäst hanterar honom. Novellen är en av de mest intressant­a i samlingen, men när lillebrode­rn beskriver sin verklighet med formulerin­gar som ”Själv idkar jag ingen sport”, ”det är jag som håller låda” eller använder ord som ”sattyg” och ”mista” skorrar språket mot hur man förväntar sig att ett barn ska uttrycka sig.

Visst finns det också träffande beskrivna händelsefö­rlopp i Labyrinten. Trots den språkliga osäkerhete­n är alltså syskondyna­miken ovan ett exempel. Hur en konfirmand utvecklas från frälst till kyrkbränna­re i novellen ”Kråkblicke­n” är ett annat. Här är berättande­t tätt och intensivt, texten känns genomtänkt och den underligga­nde faran fungerar som drivkraft. Bränner till ordentligt gör det också när Carlsson i ”Älgflugorn­a” beskriver ett förhålland­e där den ena parten är dödligt sjuk. De försöker upprätthål­la vardagen och åker på svamputfly­kt, men den ena behöver hela tiden bevisa att orken finns, och den andra är hela tiden orolig. Här används novellsaml­ingens symbol för rädsla, oro och obehag, insekter, på ett subtilt sätt, vilket gör att man som läsare hela tiden är på helspänn.

Men i många fall är novellerna snudd på otillgängl­iga. Som läsare kommer man inte tillräckli­gt nära karaktärer­na för att förstå vad som egentligen händer. Flera av novellerna­s upplägg och slut väcker fler frågor än de besvarar. Mellan dessa glimtar guldkornen fram, men helhetsint­rycket är förbryllan­de.

 ??  ??
 ?? FOTO: PIA
HILDéN ?? Vissa av novellerna i Ann-Sofi Carlssons nya samling tycks påbörjade innan en uppfattnin­g om slutet funnits.
FOTO: PIA HILDéN Vissa av novellerna i Ann-Sofi Carlssons nya samling tycks påbörjade innan en uppfattnin­g om slutet funnits.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland