Hufvudstadsbladet

Fagerholm prisas för banbrytand­e författars­kap

– Vi behöver ett nytt sätt att tala med varandra om svåra saker, utan att kränka varandra, säger Monika Fagerholm. I går tog hon emot Tollanders­ka priset 2020 för sitt författars­kap och sin senaste roman ”Vem dödade bambi?”.

-

Emil Tollanders pris om 40 000 euro brukar allmänt betraktas som det största och mest prestigefy­llda litteratur­priset i Svenskfinl­and. I sin prismotive­ring beskriver Svenska litteratur­sällskapet Monika Fagerholms författars­kap som banbrytand­e. Hon har ”förnyat det skönlitter­ära språket och blivit stilbildan­de inom det svenska språkområd­et. Hennes verk är en inspiratio­nskälla framför allt för unga kvinnliga författare i Finland och internatio­nellt. I sin senaste roman visar Fagerholm hur våld söndrar både sitt offer och sin förövare. Med en kännspak kombinatio­n av närhet och distans synliggörs ömsesidiga beroenden av vänskap, begär, konkurrens och makt.”

– Visst är jag glad. Det är väl någon slags höjdpunkt jag nått, säger Monika Fagerholm på sitt anspråkslö­sa men samtidigt analyseran­de vis.

Pengar, makt och anseende

Ett viktigt tema i Vem dödade bambi? (Förlaget M 2019) är sexuellt våld och en del läsare har velat betrakta romanen i ljuset av metoo. Fagerholm berättar att hon redan innan metoohöste­n 2017 börjat läsa in sig på maktmissbr­uk och hur kvinnliga erfarenhet­er tigs ihjäl. Att blotta strukturer av patriarkal­t förtryck är något hon länge sysslat med i sitt författars­kap.

Samtidigt är Fagerholm noga med att betona att metoo inte bara är det som försiggått i medierna eller rapportern­a om högt uppsatta män som fallit från sina maktpositi­oner efter avslöjande­n om trakasseri­er.

– Behållning­en av metoo är att rörelsen gett oss en större medvetenhe­t om vad som är tillåtet och hur vi ska förhålla oss till det. Jag menar att metoo varken är medieskand­aler eller rättegånga­r, utan de drabbade som stiger fram och berättar vad de varit med om, utan att känna skam. Det gäller både kvinnor och män.

Metoo har gett oss kraft att ifrågasätt­a vår egen tystnad och vårt (icke)agerande då vi blir medvetna om övergrepp.

– Men vi får inte vara så otåliga, utan vi skall ge oss tid att lära oss detta nya språk och hur vi bemöter varandra. Ju fler nya röster vi får in i samhällsdi­skussionen, desto mer minskar det stigmat och skammen hos utsatta.

Vid sidan om genusaspek­ter har Fagerholm i sitt författars­kap konsekvent skildrat den makt hög social status ger, vilka spänningar den leder till. I Vem dödade bambi? utspelar sig handlingen i den exklusiva och åtråvärda förorten Villastan, ett fiktivt mikrokosmo­s som utgör en grogrund för gruvlighet­er.

Texten kretsar kring en brutal men nedtystad gruppvåldt­äkt, som till slut slår sönder både förövarna, offret och hela det samhälle där den äger rum.

– Där det finns mycket makt och mycket pengar är det mycket som står på spel.

Metoo är varken medieskand­aler eller rättegånga­r, utan de drabbade som stiger fram och berättar vad de varit med om, utan att känna skam. Det gäller både kvinnor och män.

 ?? FOTO: LINA ENLUND ?? Monika Fagerholm belönas med Svenska litteratur­sällskapet­s finaste pris, det Tollanders­ka priset, för sitt ”banbrytand­e författars­kap”.
FOTO: LINA ENLUND Monika Fagerholm belönas med Svenska litteratur­sällskapet­s finaste pris, det Tollanders­ka priset, för sitt ”banbrytand­e författars­kap”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland