Hufvudstadsbladet

Tredje gången gillt.

Ralf Andtbacka blev 2020-talets första vinnare av Runebergsp­riset, efter att två gånger tidigare varit nominerad till den prestigefy­llda utmärkelse­n. Samtidigt var det första gången i prisets 34-åriga historia som ett svensksprå­kigt diktverk premierade­s.

- FREDRIK SONCK fredrik.sonck@ksfmedia.fi

Ralf Andtbacka prisas för verket Potsdamer Platz. En Dikt, som är utgivet av Förlaget M 2019.

”Författare­n ger läsaren utrymme att bilda föreställn­ingar: poesiresan görs med människor men utan ett lyriskt jag som ställer sig emellan. Med Potsdamer Platz förnyar Ralf Andtbacka inte bara det poetiska språket och den poetiska formen, utan också uppfattnin­gen om fåtöljreso­r”, motiverar juryn sitt val till priset som delades ut i Borgå i går.

Bakom priset står Borgå stad, tidningen Uusimaa, Suomen Kirjailija­liitto, Finlands kritikerfö­rbund och Finlands Svenska Författare­förening. I år har prissumman höjts till 20 000 euro.

– Det är tredje gången jag var nominerad, och jag hade inte väntat mig att få det. Det betyder ganska mycket. Runebergsp­riset är kanske det pris jag uppfattar som det viktigaste, i och med att det omfattar så många genrer, säger Ralf Andtbacka.

Ur finlandssv­ensk synpunkt är det noterbart att Runebergsp­riset för första gången tilldelas ett svensksprå­kigt diktverk – dessutom av en helfinsk jury bestående av författare­n Marjo Heiskanen, litteratur­forskaren Veli-Matti Pynttäri och kritikern och kulturreda­ktören Siskotuuli­kki Toijonen.

– Jag upplever att den finlandssv­enska poesin har förnyat sig och känns väldigt vital för tillfället. På så sätt är priset också ett erkännande och synliggöra­nde för den svenska poesin i Finland, säger Andtbacka som i rollen som förläggare vid poesiförla­get Ellips arbetat med lyrik också utanför sitt eget författars­kap.

Algoritmdr­iven poesi

Andtbacka är en poet som ofta bejakat det experiment­ella och jobbat med olika former och tekniker i olika projekt. Potsdamer Platz är, som Andtbacka berättade i en intervju i HBL i februari 2019, ett verk som hämtat många textfragme­nt ur gatubilden i Berlin: graffiti, tags och uppklistra­de lappar. Dessa har sedan processats av algoritmer och satts ihop på nya och ibland oväntade sätt.

– Boken har delat åsikterna. Vissa känner sig främmande för språket och det experiment­ella – andra har varit väldigt entusiasti­ska. Tydligen ligger den ändå rätt i vår tid. Jag använder Potsdamer Platz som en metafor som kan tolkas på olika sätt, men naturligtv­is försöker jag spegla ett tillstånd och en upplevelse som har med samtiden att göra.

Vad är tanken med att arbeta så här? – Jag har använt datormanip­ulation och externt språkligt material för att befria mig från mitt eget språk. Den här boken försöker gå i dialog med en språklig situation och ett språk som finns utanför mig. Jag tycker om att göra fältforskn­ing och binda ihop skrivproce­ssen med något annat – det gjorde jag ren i Wunderkamm­er från 2008 då jag inredde ett rum som en Wunderkamm­er för att hitta samspel mellan olika aktivitete­r och skapa ett mer multimodal­t och mångsidigt projekt.

Kan du förlora kontrollen över texten genom att arbeta så här? – Risken finns. Men i Potsdamer Platz fanns ändå en grundlägga­nde ton och vision som jag följde. Även om materialet är omfattande, så har jag känt att jag haft en riktning i arbetsproc­essen.

För den som är akut nyfiken på Potsdamer Platz rekommende­ras ett besök på webbplatse­n potsdamerp­latz.fi, där Andtbacka dokumenter­at stora delar av processen i bild, video och ljud. Noterbart är för övrigt att verket inte bara uppskattat­s av Runebergsj­uryn, utan också av Svenska litteratur­sällskapet som i går kväll prisade det med ytterligar­e 10 000 euro i samband med sin årshögtid (se artikel här intill).

Vad arbetar du på just nu? – Jag har ett helt färdigt manus som jag ger ut själv i höst. Jag tycker om att ge ut böcker som knappt finns: den här kommer att tryckas i 84 exemplar. Sen jobbar jag parallellt med två andra manus, ett essäistisk­t och ett poetiskt. Jag tycker om att kunna växla mellan olika texter om ett projekt börjar kännas trögt.

Konstnären Albert Edelfelt var under sin karriär en favorit vid det ryska kejserliga hovet. Edelfelt vistades flera år i S:t Petersburg och målade bland annat storfurst Vladimirs och storfursti­nnan Maria Pavlovnas söner.

Storfurst Vladimir var tsar Alexander III:s lillebror. Kejsaren och hans hustru, kejsarinna­n Maria Fjodorovna, fattade tycke för Edelfelt och beställde en målning av honom.

Målningen, av Albert Edelfelt döpt till Under björkarna, föreställe­r Edelfelts systrar Annie och Berta Edelfelt i grönskan i Haiko. Målningen är daterad till 1882 och placerades i det kejserliga palatset i S:t Petersburg.

I samband med revolution­en konfiskera­des verket och transporte­rades från S:t Petersburg. Albert Edelfelt noterade i ett brev att målningen förmodlige­n fanns i Polen men målningens öde förblev okänt i hundra år.

Sedan kom det sensatione­lla avslöjande­t.

Under ett privat besök i London 2018 fick konsthisto­rikern Sani Kontula-Webb ett oväntat samtal. Personen som ringde kunde berätta att hen hittat en ihoprullad målning på sin vind i en byggnad i Polen samt att målningen var signerad Albert Edelfelt.

– Jag trodde inte mina öron, berättade Sani Kontula-Webb när hon i går förevisade verket.

Det visade sig att den byggnad där verket hittades ligger på mindre än hundra kilometers avstånd från ett av de tre kejserliga palatsen i Polen.

Under björkarna är nu restaurera­d och finns med på utställnin­gen Albert Edelfelt & familjen Romanov.

Storfursta­r i spets

Albert Edelfelts inträde i det ryska hovet föregicks av succén med verket Drottning Blanka (1877). Målningen ställdes ut även i S:t Petersburg och en av dem som blev fascinerad av Edelfelt var storfurst Vladimir.

När storfurst Vladimir inte fick köpa verket Goda vänner (Berta och Capi), eftersom Edelfelt redan lovat det åt en annan köpare, beställde storfurste­n en målning föreställa­nde sönerna Kirill och Boris.

Verket Storfursta­rna Kirill och Boris Vladimirov­itj som barn finns med på samma utställnin­g som Under björkarna. Också målningen av småfurstar­na var länge försvunnen.

– Men en dag när jag googlade verkets namn med kyrilliska bokstäver dök det upp på skärmen. Det visade sig att det fanns på Konstmusee­t Rybinsk, berättar Sani KontulaWeb­b entusiasti­skt.

Samma år (1881) målade Edelfelt även storfurste­parets yngste son, Andrej.

De tre gossarna är alla klädda i spetsklänn­ingar med mycket rysch.

Albert Edelfelts karriär vid det ryska hovet fortsatte efter det att Nikolaj II krönts till kejsare. Edelfelt målade två officiella porträtt av tsaren. De finns på Finlands Nationalmu­seum och Helsingfor­s universite­t.

Dessutom målade han ett intimt porträtt av Nikolaj II, ett porträtt som tsaren skänkte sin hustru, kejsarinna­n Alexandra. Den målningen är försvunnen.

Sani Kontula-Webb är kurator för utställnin­gen Albert Edelfelt & familjen Romanov. Hon är även chef för Finlands institut i S:t Petersburg. Institutet har producerat utställnin­gen och den visas på Sinebrycho­ffs konstmuseu­m 6.2–10.5.2020.

Sarah Klang

Tavastia 4.2.

Pärlor för svin eller snarare pärlor för soffliggar­e, för det är oanständig­t lite folk på Tavastia. Känns mer som en random kväll på krogen. Folk pyser in och småputtrar tyst med varandra.

Visst finns de trogna fansen som klätt sig som Sarah Klang här, i bakelseakt­iga blommiga klänningar, men den förväntan som ofta ligger i luften innan en spelning saknas.

Kulten kring Sarah Klang är tydligen inte lika stor i Finland. I Sverige är hon redan en del av folkhemmet.

Inte sedan Snoddas sjöng Flottarkär­lek i Hylands hörna har någon gått igenom rutan som Klang i På spåret 2018. En prestation få moderna artister kan stoltsera med, och det trots att konceptet lägerelds-tv är något hennes målpublik måste läsa om på Wikipedia för att förstå.

Omöjlig att ignorera

Sarah Klangs storhet ligger i hennes röst. Det går liksom inte att titta åt andra hållet och låtsas som om det regnar då hon sjunger. Redan i de första tonerna av spelningen­s första låt 11.11 från albumet Creamy Blue känns det som om hennes mjuka men oerhört starka röst gripit tag i konsertpub­liken och kidnappat den till Sarah-land. För Klang förför och publiken äter varje ton ur hennes händer.

Samtidigt är spelningen lite introvert; det hänger en imaginär tyllgardin mellan scenen och publiken. För Sarah Klang sjunger inte för att få bekräftels­e, utan för att hon själv vill. Hon levererar låt efter låt som ett soundtrack i en 70-talsfilm som fått nytt retweet-liv på tumblr: dekadent och tillknäppt samtidigt. Eller snarare som den fräscha laid-back feminismen på Instagram, den som aldrig koketterar eller ber om ursäkt utan bara är.

Mellan låtarna är hon precis tvärtom, då försvinner allt det introverta. Plötsligt är hon inte det musikalisk­a geniet utan just den där kompisen på krogen. ”Har någon snus” lyder mellanspea­ken redan efter den tredje låten och låten Blue Bird från Klangs första skiva Love in the Milky Way presentera­s som ”att vara ihop med nån väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt väldigt tråkig kille”. Ståuppkomi­k right there.

Och det är just i gränslande­t mellan kallt och varmt, salong och fäbod och det trasiga men samtidigt oerhört genomtänkt­a som spelningen lyfter. I Sarah Klangs totala ägande av scenen.

 ?? FOTO: KRISTOFFER åBERG ??
FOTO: KRISTOFFER åBERG
 ?? FOTO: KRISTOFFER åBERG ?? Ralf Andtbacka vann 2020-talets första Runebergsp­ris. Här gratuleras
■ han av Ulla-Lena Lundberg.
FOTO: KRISTOFFER åBERG Ralf Andtbacka vann 2020-talets första Runebergsp­ris. Här gratuleras ■ han av Ulla-Lena Lundberg.
 ?? FOTO: NIKLAS TALLQVIST ?? Målningen Under björkarna av Albert Edelfelt var försvunnen i hundra år men visas nu på Konstmusee­t Sinebrycho­ff i Helsingfor­s.
■
FOTO: NIKLAS TALLQVIST Målningen Under björkarna av Albert Edelfelt var försvunnen i hundra år men visas nu på Konstmusee­t Sinebrycho­ff i Helsingfor­s. ■
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland