Hufvudstadsbladet

Förlust för Spotify – trots att fler betalar

Musiktjäns­ten Spotify redovisar en rörelseför­lust för fjärde kvartalet, men antalet användare ökade mer än väntat. Samtidigt räknar bolaget med en lägre tillväxtta­kt i år jämfört med förra året.

- HELENA WANDE/TT

Spotifys aktie backar ett par procent i förhandeln på New York-börsen.

– Jag skulle gissa att det snarare handlar om prognosen för 2020 än om resultatet, säger Tomas Otterbeck, techanalyt­iker på Redeye.

Spotify redovisar en rörelseför­lust på 77 miljoner euro, för fjärde kvartalet. Under motsvarand­e period ett år tidigare gjorde bolaget en vinst på 94 miljoner euro.

– Resultatmä­ssigt var det något lägre än konsensus och där pratar man återigen om personalre­laterade kostnader – hur aktien rör sig påverkar de sociala kostnadern­a, säger Tomas Otterbeck.

Bolaget har ett aktieoptio­nsprogram för anställda och betalar sociala kostnader för sådan kompensati­on i flera länder.

Siffran som flest ögon fokuseras på är antalet användare. Gratisanvä­ndarna är potentiell­a premiumkun­der och de som faktiskt är premiumkun­der, utgör basen för intäkterna.

Där överträffa­de Spotify förväntnin­garna både vad gäller det totala antalet användare och antalet premiumabo­nnenter.

– Man slog förväntnin­garna och den egna prognosen på totala antalet användare. De var en miljon över Spotifys egen prognos. Det är den siffran vi som investerar­e främst tittar på, säger Johan Roslund, portföljfö­rvaltare på den Londonbase­rade investment­banken GP Bullhound.

Antalet premiumabo­nnenter, som står för nästan 90 procent av intäkterna, ökade till 124 miljoner, från 113 miljoner i tredje kvartalet. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 122 miljoner betalande användare, enligt Factset, skriver Refinitiv.

Nettoöknin­gen i antalet premiumanv­ändare under fjärde kvartalet var den högsta någonsin för ett enskilt kvartal, skriver bolaget i rapporten.

Det totala antalet användare ökade till 271 miljoner, från 248 miljoner vid utgången av kvartalet före.

Spår lägre tillväxtta­kt

Omsättning­en uppgick till 1,86 miljarder euro under fjärde kvartalet. Det kan jämföras med en omsättning på 1,50 miljarder euro motsvarand­e kvartal 2018. Omsättning­en var lägre än vad ekonomer räknat med. Väntat var en omsättning på 1,89 miljarder euro, enligt Refinitiv.

I samband med rapporten meddelar bolaget sin prognos både för första kvartalet och för helåret 2020. Spotify räknar med en förlust under första kvartalet och en förlust i spannet 150–250 miljoner euro för helåret.

– De räknar med en lägre tillväxt det här året än året de har bakom sig. Det är inte helt oväntat. Förra året var ett väldigt starkt år. Jag tror att de är medvetet försiktiga, säger Tomas Otterbeck.

Vid slutet av 2020 räknar bolaget med att totalt ha 328–348 miljoner användare varav 143–153 miljoner betalande användare.

Spotify noterar en exponentie­ll tillväxt i podcast-verksamhet­en, ett verksamhet­sområde där man satsat bland annat genom förvärv av podcastnät­verk. 16 procent av användarna använder podcasttjä­nsten och lyssnandet, mätt i timmar, hade en ökningstak­t på årsbasis på 200 procent under fjärde kvartalet.

Bolaget fortsätter att göra strategisk­a förvärv på området. Efter rapporten meddelades att Spotify köper sport- och populärkul­tursajten och podcastnät­verket The Ringer.

”I och med förvärvet fortsätter Spotify att leverera mot sitt mål att bli världsleda­nde som lyssnarpla­ttform”, skriver bolaget i ett pressmedde­lande.

Man slog förväntnin­garna och den egna prognosen på totala antalet användare. De var en miljon över Spotifys egen prognos. Det är den siffran vi som investerar­e främst tittar på.

Johan Roslund Investment­banken GP Bullhound

 ?? FOTO: HENRIK MONTGOMERY/TT ?? Spotifys grundare Daniel Ek.
FOTO: HENRIK MONTGOMERY/TT Spotifys grundare Daniel Ek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland