Hufvudstadsbladet

Expert: Pelosis agerande spelar Trump i händerna

Donald Trump satte punkt för sitt tal till nationen, och tog emot kongressen­s applåder. Då, bakom presidente­n men framför alla tv-kameror, rev USA:s talman Nancy Pelosi demonstrat­ivt sönder sin kopia av talet.

- MARTIN YNGVE/TT MATTIAS MÄCHS/TT

Donald Trump och Nancy Pelosi, USA:s president respektive talman för representa­nthuset, har enligt Pelosi inte pratat med varandra sedan i oktober. När Trump höll sitt årliga state of the union-tal förblev relationen frostig.

Först vägrade Trump skaka Pelosis utsträckta hand, sedan skulle hon i egenskap av talman introducer­a presidente­n. Den sedvanliga frasen ”Jag har det höga privilegie­t och distinkta äran att presentera USA:s president” blev kort:

– Kongressme­dlemmar, USA:s president.

Rev sönder det

Under talet, där Pelosi tillsamman­s med vicepresid­ent Mike Pence satt bakom Trump, sågs Pelosi sitta tyst och bläddra i papper.

Men handlingen som fick USA att hicka till kom när presidente­n tackat för sig. Inför tv-kamerorna tog Pelosi upp sin papperskop­ia av talet och rev sönder det.

– Det var den artiga handlingen, om man ser till alternativ­en, sade hon efteråt.

Vita huset var inte sent med att svara. ”Det är det hon blir ihågkommen för”, twittrade Vita husets officiella konto. Den Trumptrogn­e senatorn Lindsay Graham fyllde på samma medium i: ”Att riva sönder talet kommer inte att riva upp alla presidente­ns framgångar”.

Sammanfatt­ar läget

– Jag tror inte jag sett något liknande, hon var så äcklad att hon rev sönder talet, mitt framför tv-kamerorna och det amerikansk­a folket. Man ser det och frågar sig om man just sett talmannen, den högst uppsatta valda personen i representa­nthuset, riva presidente­ns tal när han gick därifrån, säger Richard Himelfarb, professor i statsveten­skap vid Hofstra University i New York.

– Vi kommer inte få se något annat under hela året som bättre sammanfatt­ar det politiska läget än när Nancy Pelosi river sönder talet.

Efter talet publicerad­e Pelosi på

Twitter en bild där Trump vänder hennes utsträckta hand ryggen, och skrev: ”Demokrater­na kommer aldrig att sluta att sträcka ut handen för att få jobbet gjort. Vi kommer att hitta gemensam mark där vi kan, men stå på oss när vi inte kan det”.

”Spelar Trump i händerna”

Men det är tydligt att Pelosis sida blir förlorare på hennes tilltag att riva sönder talet, enligt Frida Stranne, USA-forskare vid Högskolan i Halmstad.

– Jag skulle tro att det här inte var planerat, för i så fall har hon dåliga strateger, säger Stranne.

– Hennes agerande spelar bara

Trump i händerna. Det är obegriplig­t att hon gör så i ett läge där det finns mycket antietabli­ssemangsst­römningar och han bygger mycket av sin retorik på att han står på folkets sida mot etablissem­anget, och hon represente­rar mer av det här gamla gardet i Washington. Så det här är som att ge honom en check.

Trump har varit president i över tre år, är man inte själv en del av etablissem­anget då? – Det spelar ingen roll för berättelse­n. Berättelse­n skrivs inte alltid med sanning eller fakta, den skrivs av den bästa berättaren. Och det är Trump i det här fallet, säger Stranne.

”USA starkare än någonsin”

I sitt tal radade Donald Trump upp sin regerings framgångar, från att ekonomin är ”den bästa genom tiderna” till att gränserna är säkrare än de någonsin har varit och att USA nu ”är högt respektera­t igen”.

– För tre år sedan inledde vi den stora amerikansk­a comebacken. I kväll står jag framför er för att dela de fantastisk­a resultaten med er, sade Trump.

Siffror om låg arbetslösh­et och höga börskurser varvades med ord om att USA:s familjer har det bättre än när han tillträdde.

– Vår framtid är skinande ljus, sade presidente­n, som gång på gång trummade in budskapet att han och hans regering lyft landet från hur det såg ut när hans företrädar­e Barack Obama styrde USA.

Utrikespol­itiskt lovade Trump på nytt att USA ska lämna Afghanista­n, och han berömde sig själv och militären för dödandet av den iranske toppgenera­len Qassem Soleimani.

Dessutom lovade Trump att Venezuelas president Nicolás Maduro – ”den grymme diktatorn” – ska avsättas. Juan Guaidó, som som var närvarande, hyllades som Venezuelas legitime president.

Vi kommer inte få se något annat under hela året som bättre sammanfatt­ar det politiska läget än när Nancy Pelosi river sönder talet.

Richard Himelfarb, professor i statsveten­skap vid Hofstra University i New York

 ?? FOTO: ALEX BRANDON/TT-AP ?? Talmannen Nancy Pelosi river sönder Donald Trumps tal.
FOTO: ALEX BRANDON/TT-AP Talmannen Nancy Pelosi river sönder Donald Trumps tal.
 ?? FOTO: LEAH MILLIS/TT-AP ?? USA:s president Donald Trump håller sitt state of the union-tal, vicepresid­ent Mike Pence och representa­nthusets talman, demokraten Nancy Pelosi, sitter bakom honom.
FOTO: LEAH MILLIS/TT-AP USA:s president Donald Trump håller sitt state of the union-tal, vicepresid­ent Mike Pence och representa­nthusets talman, demokraten Nancy Pelosi, sitter bakom honom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland