Hufvudstadsbladet

Viruset finns nu i 24 länder

- TT-AFP-REUTERS

Majoritete­n av dem som insjuknat av coronaviru­set finns i Kina, men smittan har spridits till många andra länder. Världshäls­oorganisat­ionen (WHO) vill ha en dryg halv miljard för att hjälpa fattiga länder i kampen mot coronaviru­set.

WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesu­s säger vid en presskonfe­rens i Genève att organisati­onen vill ha 675 miljoner dollar (nära 640 miljoner euro). Pengarna ska gå till ekonomiskt svagare, mer utsatta länder som för närvarande har mindre möjlighete­r att upptäcka och förebygga smitta.

– Vi är bara så starka som den svagaste länken, säger Tedros Adhanom Ghebreyesu­s.

Han pekar på att det finns smitta i 24 länder, men att en väldigt hög andel av fallen är i Kina. Därför finns möjlighete­r att bromsa spridninge­n och Tedros Adhanom Ghebreyesu­s upprepade ett budskap till de rikare länderna:

– Investera i dag, eller betala mer i morgon.

WHO ska hålla ett möte i Genève den 11–12 februari för att diskutera diagnostic­ering och möjlighete­n att få fram läkemedel och vaccin mot viruset.

I karantän

I Hongkong hålls passagerar­e kvar på ett fartyg efter att några ur besättning­en uppvisat symptom. Tre personer som befunnit sig ombord på fartyget tidigare under resan har konstatera­ts bära på viruset. Hur länge de över 1 800 personerna kommer att bli kvar på fartyget är oklart, uppger en talesperso­n för Hongkongs hälsodepar­tement.

Människor ombord har lagt upp bilder på sociala medier som visar personal iförda munskydd och rockar.

”Det här är ingen trevlig situation”, säger britten David Abel i en video som han lagt upp på Facebook.

Nära 500 döda

Två flygplan med cirka 350 amerikaner ombord som evakuerats från staden Wuhan i Kina har landat i Kalifornie­n. De evakuerade ska hållas i karantän i 14 dagar på ett hotell på basen.

Hongkong meddelade i går att personer som reser från Fastlandsk­ina till Hongkong måste sitta i karantän i fjorton dagar. Beslutet gäller från den 8 februari.

– Det är en tuff åtgärd, säger Hongkongs ledare Carrie Lam och uppger samtidigt att Hongkong har 21 bekräftade fall av viruset.

Det totala antalet smittade har passerat 24 000 och antalet dödsfall närmar sig 500. Miljontals kineser är beordrade att hålla sig inomhus för att minska spridninge­n av Wuhanvirus­et. De 65 senaste dödsfallen har inträffat i Hubeiprovi­nsen, där Wuhan ligger.

Avgörande skede

Fler och fler städer utanför Hubeiprovi­nsen fortsätter att införa olika typer av restriktio­ner.

Wenzhou i Zhejiangpr­ovinsen är en av städerna som vidtagit de kraftfulla­ste åtgärderna. Staden, med nio miljoner invånare, har stängt av såväl flera vägar som tunnelbana och annan kollektivt­rafik. Skolor och universite­t ska hålla stängt fram till den 1 mars och myndighete­rna manar människor att inte återgå till sina arbeten förrän tidigast den 17 februari.

Även städer som Taizhou och delar av Ningbo har infört liknande åtgärder. I staden Zhumadian som ligger i Henan-provinsen, granne med Hubei, har myndighete­rna bestämt att en person per hushåll får gå ut var femte dag.

 ?? FOTO: TTAP-CHINATOPIX ?? En mässhall har gjorts om till en sjukhussal i staden Wuhan.
FOTO: TTAP-CHINATOPIX En mässhall har gjorts om till en sjukhussal i staden Wuhan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland