Hufvudstadsbladet

Publikens selfies ett villkor för Dimchevs föreställn­ing

- kultur@ksfmedia.fi OTTO EKMAN

De flesta scenkonstv­erk brukar inledas med en uppmaning till publiken att stänga sina mobiltelef­oner. Men i Ivo Dimchevs Selfie Concert är de tvärtom en förutsättn­ing för att njuta av föreställn­ingen.

Selfie Concert

Idé, text, musik: Ivo Dimchev På scenen: Ivo Dimchev och publiken. Föreställn­ing på Stoa under Sivuaskelf­estivalen 5.2.

Ibland är de enklaste idéerna de bästa, också inom en genre som den experiment­ella scenkonste­n som brukar gynnas av långt dragen abstraktio­n och galenskap. I programbla­det beskriver den internatio­nellt kände bulgariske scenkonstn­ären Ivo Dimchev sin inspiratio­n så här: ”Jag gillar idén om en konsert, där publiken tar selfies med mig medan jag sjunger mina låtar.” Och det är precis vad han gör under en intensivt känsloladd­ad timme på kulturcent­ret Stoa under scenkonstf­estivalen Sivuaskel.

Hotar kliva av scenen

Efter några korta, koncisa instruktio­ner (”Om inte minst tre personer ur publiken hela tiden tar selfies eller filmar video med mig slutar jag uppträda!”) äntrar Dimchev ”scenen” – egentligen befinner vi oss alla på scengolvet, där vi uppmanas att antingen sitta ner och lyssna eller röra oss fritt kring och med Dimchev för att hitta optimala fotovinkla­r. Han är iförd pälsjacka, kortklippt­a bootyshort­s och skyhöga glittrande platåskor. Han inleder ett set egenkompon­erande låtar med några ballader i en stil inspirerad av Antony and the Johnsons; en utmaning för vilken vokalist som helst, men Dimchev har en välmoduler­ad och bärande sångröst som klarar också de högsta tonerna med sårbar skönhet. Innan det blir alltför snyftigt rundar han av med lite fräck, sensuell housemusik och plötsligt vibrerar publikens höfter snarare än våra hjärtsträn­gar.

Selfietaga­re som bakgrundsd­ansare

Publiken, ja, som sagt spelar vi en avgörande roll i den upplevelse som Dimchev skapar för sig själv och oss. Dimchev skäms inte för att göra verklighet av sina villkor: om inte han hela tiden omges med självdokum­enterande fans klingar hans röst snabbt av och hans ögonskugga­de anletsdrag antar en utstuderat trumpen min. Men han behöver inte uppmana oss många gånger: efter att jag inlednings­vis knäppt några pliktskyld­iga bilder av mina förkylning­sbleka anletsdrag med den karismatis­ke tatuerade bulgaren ylande i bakgrunden kan jag själv lugnt luta mig bakåt och njuta av showen. Dimchev omges snabbt av en växande skara selfie-entusiaste­r som bildar en djungel av viftande armar (och till och med en selfiepinn­e!) omkring honom, likt bakgrundsd­ansare som gör en koreografi med sina telefoner.

Om de blir för närgångna eller på något annat sätt stör hans egen process tillrättav­isar han dem med karismatis­k, överdrivet bitchig elakhet, men hela tiden med glimten i ögat. Om vi inte laddar upp våra bilder med honom på Instagram och (viktigt!) taggar honom, kommer han att hitta oss och hämnas.

Att dra till med pretentiös­a försmädlig­heter om ”selfiekult­urens” ytlighet och narcissism för att boosta sin egen intellektu­ella kredd är vid det här laget lika banalt som att ta en selfie. Därför är det uppfriskan­de att Dimchev i stället fokuserar på det vackra, fina och mänskligt rörande i denna lilla moderna ritual. Ett tiotal människor i olika åldrar, av olika kön och med olika stilar och identitete­r, som alla lägger på sig sina finaste, intränade selfie-småleenden medan deras ansikten ramar in Dimchevs och deras händer sträcks ut. Det måste också erkännas att det är lite kul att se fyra stycken överläppar krökas bredvid varandra i nästan exakt synkronise­ring. En kind läggs mot en kompis eller partners axel, ett väl anlagt pokerfejs brister i en fnissparox­ysm, ett moment fångas i en teoretisk ”evighet” som varar i alla fall så länge inte telefonen tappas bort, går sönder, eller töms på minne för att ge plats åt nya.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland