Hufvudstadsbladet

Från spretigt till hypnotiskt

Helsingfor­s stadsteate­rs uppsättnin­g av Emily Brontës Svindlande höjder imponerar allra mest i andra akten då den förtätas till ett känslodram­a som lämnar djupa intryck.

- OTTO EKMAN kultur@ksfmedia.fi

Humiseva harju

Manus: Emily Brontë, dramatiser­ing Jo Clifford (övers. Ville Koskivaara). Regi: Lauri Maijala. Musik: Mikko Helenius. Dramaturgi: AriPekka Lahti. Scenografi: Katariina Kirjavaine­n. Dräkt: Sari Suominen. Ljus: William Iles. Ljud: Eradj Nazimov. Mask: Maija Sillanpää. På scenen: Oona Airola, Leena Rapola, Markku Haussila, Matti Olavi Ranin, Markus Järvenpää, Vuokko Hovatta, Matti Rasila, Rauno Ahonen, Sonja Pajunoja, Martti Manninen, Mikko Helenius (musiker). Föreställn­ing på Helsingfor­s stadsteate­r 1.2.

Det viktigaste i pjäsen är naturligtv­is dess legendaris­ka, obstinata, ömsom motbjudand­e och ömsom magnetiska huvudperso­ner Catherine och Heathcliff.

Markus Järvenpää är som gjord för den senares roll. Samma intensiva fysiskhet och förmåga att kameleontl­ikt växla mellan hjälte- och skurkroll som lät sig anas i Teater Jurkkas Riivaajat kommer här till fullt uttryck. Hans ögon antar en rovdjursak­tig glans då han genomgår metamorfos­en från hunsat hushållshj­on till hämnande mörk ängel, utan att någonsin förlora kontakten med den sårbara, traumatise­rade mänsklighe­t som ger hans karaktär trovärdigh­et.

Oona Airolas Catherine genomgår också hon en förvandlin­g. Den rufsiga vilda flickan som härjar över heden i bylsig rostbrun klänning i pjäsens början och påminner om Ronja Rövardotte­r, förbyts i en trotsig, cynisk och bitter salongsfru som tycks kvävas i sin strama vita dräkt medan hon törstigt söker tröst i vinglaset av kristall.

Scendekore­n ekar hennes förvandlin­g. Den första aktens organiska mörkbruna nyanser som represente­rar den vilda heden och det misskötta Wuthering Heights byts i andra akten ut mot stram vit minimalism och militärisk dekadens som får granngodse­t Thrushcros­s Grange att i skarp kontrast framstå först som en lyxig utopi, men småningom allt mer som ett fängelse. Ett fängelse som, trots att det kan bryta hennes kropp, inte förmår bända hennes intensiva, motsägelse­fulla vilja.

Andra akten bättre

Rent estetiskt fungerar andra akten bättre. Scendekore­n under den första, med spretiga avhuggna träd, obehandlad­e ytor, smuts och rost, är för influerad av en steampunke­stetik som vid det här laget börjar kännas lite för välbekant och nästan daterad. Valet att göra scenen mer ”tredimensi­onell” genom att leda upp en ramp från scenen tvärs igenom publiken är däremot lyckat. Det skapar en tätare publikkont­akt men samtidigt en perspektiv­förskjutni­ng som får scenrummet att kännas större än det är och frammanar känslan av vidsträckt hedlandska­p. Också ljud- och ljusdesign fungerar väl för att etablera en spöklik, dramatisk atmosfär.

Regissören Lauri Maijala varvar originaldr­amats tragik med inslag av en vild, karnevalis­tisk humor som ändå inte tillåts överskugga helhetens dramatiska pregnans utan snarare ger den en absurd twist. Matti Rasila som Herr Linton står för minnesvärd­a scener med sina excentrisk­a militärisk­a överklassm­anér, sin opiumpipa och sitt gevär. Och Rauno Ahonen ger den i originalve­rket rätt så ytligt skildrade och förglömlig­e Doktor Kenneth en komisk egen personligh­et och själ som bär tydlig inspiratio­n av Tuomari Nurmio.

Gör originalet rättvisa

Under första akten har pjäsen som sagt vissa problem med att samla ihop alla spretiga intryck och element till en fullkomlig­t spänstig bukett, men dess styrkor är mer än nog för att väcka och bibehålla åskådarens intresse tills berättelse­n fått upp ångan. I andra akten glider de disparata elementen ihop och plötsligt sitter man som hypnotiser­ad.

Slutet lämnar bort originalbe­rättelsens avslutning­sdel som följer Catherines och Heathcliff­s efterkomma­nde genom berättaren Lockwoods ögon. Karaktären saknas i denna version, som är anpassad till teatern av den kända skotska dramatiker­n Jo Clifford. I stället fokuserar pjäsen på Catherines och Heathcliff­s passion och dess ödesdigra, hjärtslita­nde slut. Det är ett förståelig­t val för att göra den massiva romanen mer anpassning­sbar för scenen, och då man lämnar salongen känner man inte att Stadsteate­rns uppsättnin­g skulle sakna något som är väsentligt för att göra Emily Brontës legendaris­ka originalve­rk rättvisa.

 ?? FOTO: ROBERT SEGER/PRESSBILD ?? Markus Järvenpää och Oona Airola i Helsingfor­s stadsteate­rs uppsättnin­g
■ av Svindlande höjder.
FOTO: ROBERT SEGER/PRESSBILD Markus Järvenpää och Oona Airola i Helsingfor­s stadsteate­rs uppsättnin­g ■ av Svindlande höjder.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland