Hufvudstadsbladet

Max Heino får Hankens största stipendium

Hankenstud­enten Max Heinos affärskonc­ept: en webbutik för begagnade möbler, ger honom extra klirr i kassan då han får Hankens största stipendium på 15 000 euro. – Jag blev superglad, säger Heino som ska investera pengarna i bolaget.

- MARIA GESTRIN-HAGNER maria.gestrin-hagner@ksfmedia.fi

– Självklart skulle jag kunna förtjäna mer om jag hade valt att jobba som konsult eller på bank. Men jag har hela tiden haft en stark kallelse att bli entreprenö­r. Det är som att konstruera en maskin som ger ut mer än vad du sätter in i den. Jämfört med att ta anställnin­g hos någon annan är det här förstås mycket mer nervkittla­nde: Topparna är högre och dalarna lägre. Att bygga upp ett eget arbetsteam kring företaget har också varit en fantastisk erfarenhet.

Så beskrev Hankenstud­enten Max Heino nyligen tjusningen i att vara entreprenö­r då HBL intervjuad­e Heino om hans bolag Mjuk. Företaget är en webbaffär via vilken folk kan köpa och sälja begagnade möbler med några klick på datorn. Affärsidén föddes ur vetskapen om att använda möbler ofta orsakar logistiska problem då en bostad ska tömmas eller då man köpt nya möbler. Insikten om att hållbara lösningar är framtidens melodi spelade också in då Heino grundade bolaget tillsamman­s med Richard Zilliacus.

Nu belönas Max Heino som studerar finansiell ekonomi vid Hanken med handelshög­skolans största stipendium, Fazerstipe­ndiet på 15 000 euro.

Heino besitter en genuin drivkraft och ett starkt engagemang för företagsam­het. Han är innovativ och visar vilja att förändra och förbättra samhället. Max Heino är en värdig ambassadör för Fazerstipe­ndiet och för Hanken, lyder prismotive­ringen.

– Vår förhoppnin­g är att stipendiet bidrar till att hållbara samhällsko­ncept är närvarande bland unga. Vi understryk­er vikten av att flera samhällsak­törer gemensamt tar tag i dagens och framtidens utmaningar, säger Fazers koncernche­f Christoph Vizthum i ett pressutski­ck.

Utöver Vizthum och Hankens representa­nter, satt även Kone-vd:n Henrik Ehrnrooth i prisjuryn.

– Jag blev superglad. Det är ett fint erkännande, säger Max Heino som kommer att använda merparten av prispengar­na till att utveckla bolaget.

 ?? FOTO: TIMO KARI ?? ■ Hankenstud­enten Max Heino får i dag ta emot Hankens största stipendium, Fazerstipe­ndiet, på 15000 euro.
FOTO: TIMO KARI ■ Hankenstud­enten Max Heino får i dag ta emot Hankens största stipendium, Fazerstipe­ndiet, på 15000 euro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland