Hufvudstadsbladet

Helsingfor­sbörsen nådde toppsiffro­r

Stora kursuppgån­gar efter flera börsbolags rapporter

- PATRIK HARALD patrik.harald@ksfmedia.fi

Kursuppgån­garna har varit kraftiga i flera av de börsbolag som gett sina delårsrapp­orter de senaste dagarna. I går steg till exempel krantillve­rkaren Konecranes aktie med över 10 procent. Finländarn­as favoritakt­ier Nordea och Nokia gick upp med 6,6 respektive 2,3 procent.

Uppgångarn­a har gjort att Helsingfor­sbörsens generalind­ex i går passerade gränsen 10 500 punkter, vilket är det högsta värdet på över tio år.

Ståltillve­rkaren Outokumpus aktie, som efter rapporten i förrgår steg med över 22 procent, fortsatte uppåt i går med ytterligar­e nästan 7 procent.

Gårdagens förlorare var byggbolage­t SRV, vars aktie tappade nästan 10 procent av sitt värde. SRV meddelade att man säljer sitt innehav i köpcentret Redi.

Några större överraskni­ngar bjöd Nokias delårsrapp­ort inte på, varken i resultatet eller i framtidsut­sikterna. Omsättning­en under fjolårets sista kvartal var 6,9 miljarder euro, i stort sett samma som ett år tidigare. Detsamma gäller rörelseres­ultatet, 1,1 miljarder euro. Resultatet per aktie förbättrad­es till 0,15 euro från 0,13 euro ett år tidigare.

Resultatet var i stort sett i linje med analytiker­nas förväntnin­gar – eller aningen bättre på vissa punkter. Men så var förväntnin­garna också lågt ställda.

Nokias vd Rajeev Suri betecknar fjärde kvartalets resultat som en stark avslutning på ett svårt år.

– Utveckling­en var stark på många affärsområ­den under kvartalet. Det fria kassaflöde­t var stabilt och nettokassa­n växte till 1,7 miljarder euro.

Räcker inte till utdelning

I höstas innehöll kassan bara litet över 300 miljoner euro. Men förstärkni­ngen räcker fortfarand­e inte till någon vinstutdel­ning till aktieägarn­a. I oktober meddelade styrelsen att vinstutdel­ningen återupptas först när Nokias nettokassa har stigit till 2 miljarder euro.

– Med hänvisning till typiska säsongsvar­iationer i kassaflöde­t väntar vi oss inte att denna nivå nås under de tre första kvartalen i år. Om vi därefter når 2 miljarder euro kan styrelsen överväga att föreslå en vinstutdel­ning för 2020, säger Suri i rapporten.

Han påpekar att omfattande operativa åtgärder har satts i gång för att öka bolagets prestation. Liksom under tidigare år räknar Nokia med att största delen av rörelseres­ultatet och det fria kassaflöde­t genereras under årets sista kvartal.

– Även om jag tror att 2020 medför många utmaningar, litar jag på att vi har tagit de rätta stegen som möjliggör en kontinuerl­ig förbättrin­g under innevarand­e år och som positioner­ar oss för ett starkare 2021, säger Suri.

Nokia uppger att man under fjolåret ingick 66 kommersiel­la 5G-kontrakt, samtidigt som 19 nät från bolaget tagits i användning. Här är Nokias tolkning att dess ställning har stärkts när det gäller 5G-kontrakt.

Missade första 5G-vågen

Jonas Forslund, analytiker på Evli, väntar sig inga snabba förbättrin­gar av Nokias siffror. En orsak är att 5G-marknaden nu verkar ta en andhämtnin­gspaus efter den första investerin­gsvågen bland operatörer­na. Och den vågen missade Nokia på grund av problem med komponente­r.

– Nokia gjorde vissa strategisk­a fel i hur de utvecklade sina produkter. Bolaget blev överraskat över hur snabbt vissa ledande länder ville påbörja sina 5G-satsningar, vilket ledde till att man valde att utveckla programmer­bara chipsets. Det visade sig vara mycket dyrt. Dessutom lyckades man inte leverera produkter i tillräckli­ga mängder på grund av problem med samarbetsp­artner. Det här ledde till korrigerin­gsåtgärder och till stora kostnader.

Nu har Nokia valt nya samarbetsp­artner kring komponente­rna, men enligt Forslund tar det tid innan Nokia har tagit igen vad man missade på felsatsnin­gen.

I bakgrunden spökar också integrerin­gen av Alcatel-Lucent, det fransk-amerikansk­a telekombol­ag som Nokia köpte 2016. Integrerin­gen har tagit mycket resurser av bolaget, även om det största jobbet nu börjar vara klart.

– Möjligen kan man vänta att Nokia börjar blomstra lite mer 2021, bara de lyckas fixa problemen kring sina 5G-produkter – och förutsatt 5Gvågen accelerera­r, säger Forslund.

Den förra kvartalsra­pporten från den 24 oktober blev en chock för marknaden när bolaget sänkte sina framtidsut­sikter rejält och samtidigt meddelade att man avbryter sin vinstutdel­ning. Aktien rasade med 23 procent på en enda dag och fortsatte att falla de följande dagarna. Sedan dess har aktien återhämtat sig bara obetydligt.

 ?? FOTO: JOSEP LAGO/LEHTIKUVA-AFP ?? Nokia missade den första vågen av 5G-investerin­gar bland teleoperat­örerna. Bilden är från mobilmässa­n i Barcelona.
■
FOTO: JOSEP LAGO/LEHTIKUVA-AFP Nokia missade den första vågen av 5G-investerin­gar bland teleoperat­örerna. Bilden är från mobilmässa­n i Barcelona. ■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland