Hufvudstadsbladet

Kinesiska kvinnan fick lämna sjukhuset

Finland har för närvarande inte ett enda bekräftat fall av det nya coronaviru­set.

- TT

Den 32-åriga kinesiska kvinnan som vårdats för det nya coronaviru­set vid Lapplands centralsju­khus har tillfriskn­at.

Enligt infektions­överläkare Markku Broas bär kvinnan inte längre på viruset. Hon lämnade sjukhuset på onsdagen.

– Hennes prover var negativa, säger Boas.

Därmed har Finland inga bekräftade fall av coronaviru­set.

På Institutet för hälsa och välfärd (THL) säger man att man kommer att meddela om det konstatera­s flera fall i Finland.

Enligt ledande sakkunnig Jussi Sane kommer antalet fall att fortsätta öka globalt.

– Antalet rapportera­de fall ökar garanterat, men det ger inte en korrekt bild av det epidemiolo­giska läget, säger Sane.

Han hänvisar till de flaskhalsa­r som uppstått i analyseran­det av virusprove­r. En del av de fall som konstatera­s i dag är redan gamla. Sane säger att det fortfarand­e är svårt att förutspå när epidemin kulminerar. För det behövs mer data.

– Världshäls­oorganisat­ionen (WHO) har skickat ett tekniskt team till Kina för att samla mer informatio­n.

– Högst sannolikt pågår epidemin i ytterligar­e några månader. Den stora frågan är vad som händer utanför Kina.

Nästan 600 döda

Hittills har det konstatera­ts över 28 000 fall globalt, största delen av dem i Hubei-provinsen i Kina.

Utanför Kina har konstatera­ts kring 250 fall. Så gott som alla av dem har kopplingar till det drabbade området.

Tills vidare har smittan inte börjat spridas utanför Kina.

Kring 565 personer har dött av det nya coronaviru­set.

 ?? FOTO: ANSSI JOKIRANTA/LEHTIKUVA ?? Enligt infektions­överläkare­n
■ Markku Boas har man inte konstatera­t några fler coronaviru­s-fall på Lapplands centralsju­khus.
FOTO: ANSSI JOKIRANTA/LEHTIKUVA Enligt infektions­överläkare­n ■ Markku Boas har man inte konstatera­t några fler coronaviru­s-fall på Lapplands centralsju­khus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland