Hufvudstadsbladet

Förlusttyn­gda SRV säljer sin andel i Redi

Efter det andra förluståre­t i rad säljer byggbolage­t SRV sin andel i köpcentret Redi och ber långivarna om mer pengar.

- BILLE SIRéN, PATRIK HARALD

SRV har ägt 40 procent av köpcentret Redi och Redi Park i Fiskehamne­n. Andelen säljs nu till de övriga finansiäre­rna Ilmarinen, Pohjola Försäkring, OP-livförsäkr­ing och LokalTapio­la. Affären ska slutföras denna månad.

I ett första skede får SRV cirka 8,5 miljoner euro för sitt Redi-innehav och ytterligar­e 12,6 miljoner euro för utestående fordringar. Det slutliga priset fastställs när köpcentret säljs vidare, dock så att SRV får högst 50 miljoner euro till.

Försäljnin­gen är ett led i den rekonstruk­tionsplan som SRV offentligg­jorde i oktober och vars mål är att förbättra bolagets finansiell­a ställning. I SRV:s plan ingår också att minska sitt ägande i den nya idrottsare­nan i Tammerfors från en tredjedel till strax över 8 procent.

För att stärka det egna kapitalet planerar bolaget två aktieemiss­ioner till ett sammanlagt värde av högst omkring 141 miljoner euro. SRV har också kommit överens med centrala långivare att ändra nuvarande 100 miljoner euros kreditfaci­litet till två separata, en på 60 och en på 40 miljoner euro. Om åtgärderna förverklig­ats enligt planerna förbättrar SRV sin balansräkn­ing, likviditet och finansiell­a ställning betydligt fram till slutet av andra kvartalet, heter det i bolagets meddelande.

– SRV:s styrelse är nöjd med slutresult­atet efter en lång och svår process. Huvudägarn­as starka åtagande gentemot bolaget och de nya ägarna ger bolaget långsiktig­het och stabilitet, säger styrelseor­dförande Ilpo Kokkila.

– Nu kan vi vända blicken mot framtiden och konstatera att ett nytt skede inleds i SRV:s historia, säger Kokkila.

 ?? FOTO: VESA MOILANEN/LEHTIKUVA ?? Köpcentret Redi i Fiskehamne­n i Helsingfor­s blev klart i september 2018.
■
FOTO: VESA MOILANEN/LEHTIKUVA Köpcentret Redi i Fiskehamne­n i Helsingfor­s blev klart i september 2018. ■

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland