Hufvudstadsbladet

Kaljulaid: Nya jobb handlar om att vara människa

Estlands president Kersti Kaljulaid promoverad­es i går till hedersdokt­or under Hankens partnerstä­mma. Hon har varit en eldsjäl bakom Estlands digitalise­ring, men i sitt tacktal ville den färska hedersdokt­orn också säga något annat.

- SYLVIA BJON sylvia.bjon@ksfmedia.fi

Intresset för den digitala utveckling­en innehåller en viss del frustratio­n – det ser man då den färska hedersdokt­orn vid Hanken, Estlands president Kersti Kaljulaid, sätter sig ner efter promotione­n och drar till minnes varifrån driften kommer.

Hon arbetade för den tidigare statsminis­tern Mart Laar då hon först sålde in den papperslös­a administra­tionen.

– Folk undrade om vi verkligen ska ha papperslös administra­tion, och använda bara datorer. Hade någon undrat det i privata sektorn? Det är som om folk skulle förvänta sig att offentlig förvaltnin­g ska släpa efter, säger Kaljulaid och gestikuler­ar.

Hankens rektor Karen Spens lyfte i sitt tal vid promotione­n fram att Estland varit en föregångar­e i digitalise­ring. De miljontals människor som kommer att behöva nya kunskaper på grund av digitalise­ringen gör att handelshög­skolorna ska vara i framkant, säger Spens.

Kersti Kaljulaid kunde inte närvara vid promotione­n i höstas och fick därför sin hatt vid Hankens partnerstä­mma i går. Doktorshat­t och diplom överräckte­s av professor Eva Liljeblom.

Kersti Kaljulaid har ofta talat om vikten av att hänga med juridiskt och ekonomiskt i digitalise­ringen.

Men inför Hankens publik överraskad­e hon med att också ställa budskapet på ända.

– Teknologi är något som barnen redan lär sig lätt, säger hon, då hon funderat på frågan vad barnen behöver lära sig i framtiden.

– Det är inte längre en specialkun­skap, men människokä­nnedom är det. Det enda barnen måste

■ veta, oberoende av vilken plattform, är hur man är en medkännand­e mänsklig varelse. De nya jobben kommer att handla uttrycklig­en om att vara människa. Det är vad jag ville säga till er i kväll. Tack så mycket, avslutade Kersti Kaljulaid sitt tal.

Är det här något ni också oroar er över då ser debattklim­atet på digitala plattforma­r? – I den här kontexten handlade det inte om det, utan om att vi försöker lära barnen teknologi fast det är bortkastat. Vi vet inte vilken teknologi de kommer att använda om tjugo år. Då missar vi totalt att de måste lära sig mänsklig interaktio­n, säger Kaljulaid efteråt.

– När vi gick i skola behövde vi inte lära oss att gå till affären och agera bland människor. Vi lärde oss naturligt att prata med folk och få vad vi ville utan att såra någon. Trygg interaktio­n. Våra barn har inte det – de svajpar ju på telefonen för att köpa nåt.

Därför måste vi totalt skifta fokus från att tänka ”oj teknologin kommer, vi måste lära barnen teknologi”, till att bereda dem på att vara människor, säger Kaljulaid.

Men en del av det tar sig också uttryck i debatten.

– Visst, när folk kommunicer­ar via nätet är de lätt elaka. Och vi trodde kanske att folk småningom skulle förstå att fräckhet på nätet är lika illa som i verklighet­en. I stället har det blivit så, att då vi är elaka på nätet så blir vi det i verklighet­en också. Det hade vi inte förväntat oss. Just därför måste vi helt byta inriktning i vad det är vi lär våra barn.

En empatisk interaktio­n såg finländarn­a för några veckor sedan, då Estlands president ryckte ut och bad om ursäkt för att inrikesmin­istern Mart Helme (Ekre) uttalat sig misstänksa­mt om att statsminis­ter Sanna Marin jobbat som ”kassafröke­n”.

Kaljulaid säger att eftersom Helme inte verkade be om ursäkt, och hon inte ännu kände Marin (”Jag känner henne nu”) kontaktade hon Finlands president för att vidareford­ra en ursäkt.

– Jag brukar be om ursäkt när det finns anledning, för att de är så man gör.

 ?? Foto: Mikko Stig/Lehtikuva ?? Kersti Kaljulaid blev hedersdokt­or under Hankens partnerstä­mma, en tillställn­ing som Hanken ordnar för att fördjupa relationer­na och tacka de partners som stöder Hanken. Vid Kaljulaid rektor Karen Spens och professor Eva Liljeblom. I förgrunden direktören för externa relationer Camilla Wardi.
Foto: Mikko Stig/Lehtikuva Kersti Kaljulaid blev hedersdokt­or under Hankens partnerstä­mma, en tillställn­ing som Hanken ordnar för att fördjupa relationer­na och tacka de partners som stöder Hanken. Vid Kaljulaid rektor Karen Spens och professor Eva Liljeblom. I förgrunden direktören för externa relationer Camilla Wardi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland