Hufvudstadsbladet

Kvinna som erkänt mord på sitt barn dog i häktet

Den kvinna i Esbo som har varit häktad misstänkt för mordet på sitt barn har dött i Vanda fängelse, meddelar polisen i Östra Nyland. Polisen hade redan tidigare bett om en utredning av fängelset: Kvinnan behövde föras akut till sjukhus för en vecka sedan.

- ANNA SVARTSTRöM anna.svartstrom@ksfmedia.fi

Kvinnan häktades misstänkt för mord på sitt barn i Storåker i Esbo i slutet av januari och flyttades till fängelset i Vanda. Enligt polisen hade hon i förhör erkänt gärningen.

I går meddelade polisen i Östra Nyland att hon dött i häktet tidigare under dagen.

Polisen undersöker dödsorsake­n, uppger kriminalko­mmissarie Petri Eronen i ett pressmedde­lande, men går inte in på närmare detaljer om händelsefö­rloppet med hänvisning till sekretess.

– På ett allmänt plan kan vi konstatera att polisen undersöker vad som ledde till den misstänkta­s död, säger han i pressmedde­landet.

Iltalehti rapportera­de på onsdagen att kvinnan ska ha betett sig självdestr­uktivt tidigare, och för en vecka sedan förts akut till sjukhus på grund av skador som hon orsakat sig själv. Enligt tidningen ska hon ha varit i kritiskt tillstånd.

Jaakko Jokinen är biträdande direktör vid Vanda fängelse med ansvar för säkerheten. Han bekräftar att polisen har begärt en utredning av omständigh­eterna kring kvinnans självmords­försök för en vecka sedan. Enligt honom påverkar inte utgången, kvinnans död, den utredninge­n.

Senare kan polisen inleda en förundersö­kning om den misstänker brott. I det här fallet skulle misstankar­na gälla fängelsean­staltens agerande.

Iltalehti uppger att polisen skulle ha fått informatio­n om att det finns en risk för att kvinnan är självdestr­uktiv redan tidigare. Om det lett till åtgärder vid fängelset vill Jokinen inte kommentera medan utredninge­n pågår.

På frågan hur det är möjligt att personer kan skada sig själva i fängelset, svarar Jokinen att det inte är möjligt att övervaka alla fångar dygnet runt.

– Vi har för tillfället 215 fångar men inte 215 anställda.

Det finns kameror, men även lagen begränsar möjlighete­rna till konstant kameraöver­vakning eller övervaknin­g i alla utrymmen.

Jokinen kommentera­r inte om kvinnan har hållits i observatio­nscell.

Kvinnan var i 35-årsåldern. Bara några dagar innan dådet hade tingsrätte­n gett ett interimist­iskt beslut om vårdnaden av barnet, så att barnet skulle vistas huvudsakli­gen hos sin pappa. Skilsmässa­n mellan henne och hennes man hade nyligen trätt i kraft, vilket bland annat nyhetsbyrå­n STT rapportera­t.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland