Hufvudstadsbladet

Ålands lyceum vann debattävli­ng

Fyra gymnasier hade lyckats ta sig till sista rundan i debattävli­ngen för skolor på andra stadiet. Enligt juryn var Ålands lyceum lite vassare än Kristinest­ads gymnasium i finalen.

- TEXT & FOTO: ERIK SANDSTRöM/SPT

I går avgjordes debattävli­ngen mellan svensksprå­kiga skolor på andra stadiet. Tölö gymnasium debatterad­e på hemmaplan i Helsingfor­s, tillsamman­s med elever från Lovisa gymnasium, Ålands lyceum och Kristinest­ads gymnasium som också hade lyckats ta sig till finalen från de regionala uttagninga­rna.

– Det är lite nervöst, men vi är taggade. Det är jätterolig­t att det ordnas en sådan här tävling och att få vara med, säger Sofia Finnström från Kristinest­ads gymnasium inför debatten.

Finnström och hennes lag har övat mycket, grävt fram fakta och övat på argumentat­ionsteknik. Lagen har fått debattämne­t på förhand, men vet inte om de ska argumenter­a för eller emot – det avgörs av slumpen.

Laget från Ålands lyceum tog färjan till fastlandet under natten. Trots lite sämre nattsömn tror Linus Höglund att resan är en fördel för laget som har kunnat finslipa argumenten under resan. Han ställde upp i lagtingsva­let för Hållbart initiativ och det blev mycket debatter i höstas.

– Jag gillar verkligen debatt, berättar Höglund.

Snus och kostnadsfr­ia studier

I den första seminfinal­en var frågan om snus borde legalisera­s. Tölö gymnasium fick argumenter­a för legaliseri­ng, medan Ålands lyceum debatterad­e emot. Enligt ålänningar­na skulle legaliseri­ng göra snuset mer tillgängli­gt, medan Tölö-eleverna lyfte fram motsatsen.

– Laglig försäljnin­g av snus skulle gå att reglera, och man skulle bland annat kunna ha en åldersgrän­s. Smugglarna kollar inte köparnas id, argumenter­ar Adele Westerlund från Tölö gymnasium.

I den andra debatten var temat om andra stadiet borde vara helt kostnadsfr­itt, och att bland annat skolböcker skulle vara gratis. Lovisa gymnasium debatterad­e för att slopa alla kostnader, medan Kristinest­ads gymnasium debatterad­e emot. Den nuvarande regeringen har lovat förlänga läroplikte­n och slopa kostnadern­a för andra stadiet i samband med det, så frågan är aktuell.

Kristinest­ads gymnasium krävde framför allt svar på var man ska hitta pengarna för reformen. Enligt Lovisa gymnasium är det frågan om en investerin­g som kan leda till ökad produktivi­tet och mera skattepeng­ar på lång sikt – men det handlar inte bara om kostnader.

– En elev som är tvungen att söka stöd försätts i en situation som kan kännas underlägse­n. Därför är stöd till enskilda elever inte den bästa lösningen, säger Ron Nyström från Lovisa gymnasium.

Finaldebat­t om körkort

I finalen debatterad­e Ålands lyceum och Kristestad­s gymnasium om åldersgrän­sen för körkortet borde sänkas till 16 år. Ålänningar­na argumenter­ade för sänkt åldersgrän­s, men samtidigt strängare krav.

– På landsbygde­n kan det vara krångligt att ta sig till skolan på grund av de långa avstånden. Att sänka åldersgrän­sen är ett steg mot mer jämlikhet, säger Alva Kahnberg från Ålands lyceum.

Kristinest­ads gymnasium lyfte fram hjärnans utveckling och riskerna med bilar som är större och snabbare än till exempel mopeder eller mopedbilar. De breddade också diskussion­en till att handla om klimatet.

– En lägre åldersgrän­s kommer att leda till fler bilar i trafiken, säger Emilia Söderlund från Kristinest­ads gymnasium.

Resa till Bryssel

Domarna avgjorde tävlingen utifrån argumenten, språket, lagarbetet och hur väl debattörer­na lyckades framföra sina argument. Ålands lyceum tog första plats i tävlingen. De fick beröm bland annat för sin användning av humor och för sitt sätt att lyfta fram sänkt åldersgrän­s för körkortet som en landsbygds­reform.

Tävlingen arrangerad­es av Finlands svenska skolungdom­sförbund och Svensk Ungdom. Vinnarlage­t får resa till Bryssel och besöka Europaparl­amentet.

– Det känns jättebra, säger de glada vinnarna Albert Söderback, Alva Kahnberg och Linus Höglund.

 ??  ?? Linus Höglund, Albert Söderback och Alva Kahnberg från Ålands lyceum tog första plats i debattävli­ngen och får resa till Bryssel för att besöka Europaparl­amentet.
Linus Höglund, Albert Söderback och Alva Kahnberg från Ålands lyceum tog första plats i debattävli­ngen och får resa till Bryssel för att besöka Europaparl­amentet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland