Hufvudstadsbladet

Efter delstatspa­kt

- TT-AFP-REUTERS

Men enligt Sommerer finns indikation­er på samordning bland partierna som stödde honom.

– Det är oklart hur planerat det här samarbetet var, men det finns tecken på att det inte var helt spontant.

Historisk parallell

Efter att Kemmerich valts demonstrer­ade tusentals sent på onsdagen i bland annat Berlin, Frankfurt och Thüringens delstatshu­vudstad Erfurt.

AFD företräds i Thüringen av Björn Höcke som väckt starka känslor genom att bland annat uttala sig nedlåtande om Förintelse­monumentet i Berlin.

Att det är just i den delstaten AFD nu agerat kungamakar­e ger dessutom händelsen ytterligar­e en dimension.

– Den historiska parallelle­n är viktig. Det var i Thüringen som borgerliga partier och nationalso­cialistern­a år 1924 för första gången samröstade för att bli av med en vänsterreg­ering. Och nu ser det ut som att borgerliga partier återigen tycker att en vänsterreg­ering är sämre än att samarbeta med AFD, säger Sommerer.

Krismöte i Berlin

Socialdemo­kratiska SPD, som styr Tyskland i koalition med Merkels CDU, menar att utveckling­en i Thüringen är allvarlig nog att påverka regeringss­amarbetet.

– Vi kan inte fortsätta som vanligt utan att lösa det här problemet, dundrar partiledar­en Norbert Walter-Borjans.

På lördag möts regeringsp­artierna för ett krismöte i Berlin. Stämnninge­n vid mötet kommer sannolikt att vara beroende av händelseut­vecklingen i Thüringen. Kemmerich ansökan om att upplösa delstatspa­rlamentet måste bifallas av två tredjedela­r av ledamötern­a. Om AFD röstar mot nyval måste CDU rösta för.

Men CDU:s ledare i delstaten, Mike Mohring, motsätter sig nyval. Han har hittills slagit ifrån sig kritiken om att ha släppt in AFD i värmen med motivering­en att hans kristdemok­rater inte kan ta ansvar för hur andra partier väljer att rösta.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland