Hufvudstadsbladet

Samhällets blinda fläck

- DISA QVARNSTRöM Kyrkslätt

HISTORIA I en artikel om Rökstenen (HBL 9.1) berättar Peter Buchert om hur forskare i över hundra år förgäves letat efter kopplingar till krigiska bragder i sina tolkningsf­örsök av runskrifte­n. Texten har nu visat sig handla om klimatförä­ndring och solens betydelse för människan.

Vasabladet hade samma dag en TT-artikel om den hittills äldsta grottmålni­ngen på Sulawesi i Indonesien, 44 000 år gammal. Konstverke­t visar enligt texten ”ett antal människor tillsamman­s med två olika sorters djur”. Trots att inga vapen nämns, tolkar en samfälld forskarkår motivet som en jaktscen.

Ur ett nummer av Vasabladet från 2013 har jag sparat en artikel som förvånat noterade att många av de berömda istida grottmålni­ngarna i

Frankrike och Spanien verkar ha målats av kvinnor, som enligt artikeln ”kan ha jobbat sida vid sida med män”.

Den 10 januari handlade Slaget efter tolv i Yle Vega om bränderna i Australien. En av de manliga debattörer­na uttryckte tanken att bristen på kvinnor i landets brandväsen­de gjort att det förebyggan­de arbetet försummats. Kvinnor skulle, menade han, ha sett till att i tid säkra barnens skolväg och andra viktiga objekt. De övriga debattörer­na ignorerade nästan helt inlägget?

Ignorans har varit legio när det gäller kvinnliga aspekter på både historien och nutiden i mycket högre grad än ens feminister förstått.

För några år sedan fick jag i min hand en bok som belyser denna ignorans årtusenden tillbaka, ända till den gudinnedyr­kande tid då män och kvinnor samarbetad­e naturligt och samhällena var fredliga (man byggde till exempel sina hem på de vackraste ställena, inte på dem som var lätta att försvara mot fiender).

Boken The Chalice and the Blade, på svenska Bägaren & Svärdet, är skriven av Riane Eisler 1987. Den har tryckts i tre upplagor och översatts till tjugo språk.

Eisler berättar hur sädesax på grottmålni­ngar tolkats som vapen, hur den födande gudinnan ringaktats av forskninge­n – och att en av de sista fredliga och jämställda kulturerna fanns på Kreta i Medelhavet.

Hos mig vaknade intresset för den detroniser­ade gudinnan av en händelse under en promenad för kanske tjugo år sedan. Jag började fundera på varför våra månader är så olika långa. Jag räknade 12 gånger 28 och fick 29 dagar över.

Varför har vi inte tretton månader? Svaret fick jag i ett radioprogr­am: 13 är gudinnans heliga tal.

En tid senare läste jag i Sgruppens tidskrift Samarbete att det de facto finns tretton stjärnteck­en på vårt himlavalv. Mellan Skorpionen och Skytten finns Ormbäraren. Att just den strukits kan ha att göra med att ormen är helig för gudinnekul­ten. Att ormen, äpplet och rentav kunskapen blev något ont i den manliga gudens paradis är ingen tillfällig­het.

Oberoende av om gudinnan existerar eller inte, så fattas hon oss i vårt förhållnin­gssätt till tillvaron. Det syns i en mängd aspekter, allt från de låga vårdarlöne­rna till den klimatkata­strof som vi är på väg in i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland