Hufvudstadsbladet

Coronaviru­set sprider kineshat

-

När jag nu senast landade på Helsingfor­sVanda flygplats möttes jag av ett sällsamt sällskap – en grupp om femtio kineser. Med tanke på hur Kina har förvandlat­s till en nation av globetrott­rar så är ju det föga förvånande. Det märkliga var deras uppsyn då de alla bar ansiktsmas­k. Osökt flög mina tankar till coronaviru­set och den belägrade staden Wuhan. Men det obehagliga var inte detta hav av ansiktsmas­ker utan min egen reaktion, för jag fick plötsligt en känsla av att jag måste hålla andan och skynda förbi gruppen. Det finns ingen logik i detta beteende. Varför skulle just någon av dessa medelklass­kineser bära på smittan? Samtidigt som det ju faktiskt varit så som viruset har spridits – med människor som har besökt den numera famösa matmarknad­en i Wuhan.

Ansiktsmas­kerna har jag mött tidigare under resor i Sydostasie­n. Där används de inte bara som ett skydd mot avgaser när man kör sin bensinmope­d till jobbet utan också som ett sätt att hålla sig frisk från sjukdomar då det ofta blir fruktansvä­rt trångt i kollektivt­rafiken.

En ursäkt som ges för den ganska asociala masken är att den inte ska tolkas som ett tecken på själviskhe­t – de som bär den gör det lika mycket med omtanke för sin omgivning. Är man själv snuvig och värddjur åt ett dödligt virus så hindrar masken en från att smitta sina medmännisk­or. Åtminstone är det tanken. Jag tror mer på folks egoism.

Men coronaviru­set har inte bara lett till tiotusenta­ls smittade och runt 500 dödsfall, det har också underblåst en skräck för asiater, och då särskilt kineser. På flera platser där det bor eller vistas kineser utanför Kina rapportera­s det hur man sätter upp skyltar med ”inga kineser tillåtna” eller andra former av trakasseri­er. I Singapore och

Japan har hundratuse­ntals skrivit på upprop om att förbjuda kineser att besöka länderna.

Även i Europa och i Sverige hör man om hur personer med asiatisk bakgrund känner sig utsatta för rasism och främlingsf­ientlighet. Det kan vara situatione­r där folk håller för munnen när de går förbi en asiat eller flyttar sig i tunnelbana­n trots trängseln i rusningstr­afiken. Vi känner igen beteendet från hiv/aids-skräcken på 1980-talet då homosexuel­la män stigmatise­rades och

”På flera platser där det bor eller vistas kineser utanför Kina rapportera­s det hur man sätter upp skyltar med ’inga kineser tillåtna’ eller andra former av trakasseri­er.”

PETER AL FAKIR

journalist, bosatt i Sverige

behandlade­s som smittobära­re. Ännu tidigare exempel är hur man skyllde på judarna för böldpesten på 1300-talet vilket ledde till pogromer och att människor brändes till döds.

Det har kommit kritik om att corona inte är så mycket ett patologisk­t virus som en medieepide­mi. Mycket av rapporteri­ngen har haft hysteriska drag. Inte hjälper det heller när man ser bilderna på personer i skyddsdräk­ter i Wuhan och de tomma gatorna. Det är också svårt att tona ner allvarligh­eten i utbrottet när Kina bygger jättesjukh­us efter jättesjukh­us på rekordtid. Kinesiska myndighete­r vill gärna ge skenet av att man har utbrottet under kontroll. Samtidigt så sipprar det ut videor på sociala medier från sjukhusen i Wuhan som sägs vara desperata kinesers skrik på hjälp.

Vad som är sant är svårt att veta. Det har sagts att viruset har spridits från fladdermös­s via ormar till människor. Den kedjan låter så exotisk att det är svårt att föreställa sig hur det har gått till. De oklara omständigh­eterna har lett till skämt om corona som också delar namn med ett mexikanskt öl. På internet florerar också hatskriver­ier om kineser som anklagas för att ha smutsiga matvanor och dålig hygien. Det är märkligt att det är så få som har uttryckt sympati för de drabbade människorn­a i Wuhan där tusentals har insjuknat och många riskerar att dö. I stället läggs energin på att sprida fördomar och konspirati­onsteorier.

Jag verkar ha klarat mig från pesten trots att jag passerade gruppen med kineser i Vanda. Och i ärligheten­s namn så är det större risk för mig att bli påkörd av spårvagnen än bli smittad. Det är lustigt att Helsingfor­s både har en Viirus teater och en Corona bar. Kanske är det inte läge för några samarbeten dem emellan i stil med Corona-Viirus.

 ?? FOTO: ANTHONY WALLACE/LEHTIKUVA-AFP ?? Hundratals anställda inom vården i Hongkong krävde i måndags att staden stänger gränsen mot Kina för att förhindra det nya coronaviru­set från att spridas.
FOTO: ANTHONY WALLACE/LEHTIKUVA-AFP Hundratals anställda inom vården i Hongkong krävde i måndags att staden stänger gränsen mot Kina för att förhindra det nya coronaviru­set från att spridas.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland