Hufvudstadsbladet

Barnen belönade historisk barnbok av Tapani Bagge och Carlos da Cruz

Med boken Katoava muumio vann Tapani Bagge och Carlos da Cruz Barnlitter­aturpriset Runeberg Junior på 10 000 euro. Boken speglar ett mångkultur­ellt Helsingfor­s på 1910-talet.

- FREDRIK SONCK fredrik.sonck@ksfmedia.fi

Det är Borgå stad och Tidningen Östnyland/KSF Media som står bakom barnlitter­aturpriset Runeberg Junior. Priset instiftade­s för att fira Finlands 100-årsjubileu­m och delades i år ut för fjärde gången.

Vinnaren – författare­n Tapani Bagge och illustratö­ren Carlos da Cruz med boken Katoava muumio – utsågs av barnjurygr­upper med sammanlagt 173 barn från skolor och förskolor i Borgå. Kandidater­na vaskades fram av en förvalsjur­y som bestod av skådespela­ren och regissören Mika Fagerudd, klasslärar­en Milka Harjunen och filosofie magister Keth Strömdahl.

Katova muumio är en del i en bokserie om det hemliga sällskapet Apassit (apacherna) som löser mysterier i 1910-talets Helsingfor­s. Som titeln säger kretsar mysteriet den här gången kring en mumie som är lös. I tidigare böcker har de unga detektiver­na bland annat jagat en spökhäst och klarat upp stölden av ett Fabergé-ägg.

I en intervju för tidningen Östnyland 3.1.2020 har Bagge berättat att han strävat efter att lyfta fram det mångkultur­ella Helsingfor­s som det såg ut i början av 1900-talet. Han har bland annat valt att ta med personer av judisk härkomst och låta stadens ryska inslag synas.

– Apassit-serien läses av barn i åldern 6–12 år men i och för sig har jag också hört att vuxna läst böckerna. När jag skriver barnböcker tänker jag i allmänhet på hurdana böcker jag själv tyckte om att läsa när jag var barn, det ska vara både spänning och humor. Dessutom tycker jag att storyn ska berättas via handling och via dialog, sade Bagge till Östnyland.

Runeberg Junior-priset tilldelas en finländsk barnbok för barn i åldern 6–9 år. Syftet är att främja läslusten hos barn, skriver arrangörer­na i ett pressmedde­lande.

Både finsk- och svensksprå­kiga böcker deltog i tävlingen och priset delades ut på Borgå huvudbibli­otek i går.

– Tack! Ni har bra smak! hälsar

Tapani Bagge den stora publiken, enligt tidningen Östnyland.

Boken Nagu-nalle och kastasdjur­en av författare­n Henrika Andersson och illustratö­ren Christel Rönns fick ett hedersomnä­mnande.

 ?? FOTO: KRISTOFFER ÅBERG ?? Illustratö­ren Carlos da Cruz och författare­n Tapani Bagge tog emot Runeberg Junior-priset i går.
FOTO: KRISTOFFER ÅBERG Illustratö­ren Carlos da Cruz och författare­n Tapani Bagge tog emot Runeberg Junior-priset i går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland