Hufvudstadsbladet

Nostalgitr­ipp med inneboende charm och dragningsk­raft

- JAN-PETER KAIKU kultur@hbl.fi

Dialogen mellan det förgångna och samtida tilltalar åskådaren i Ari Numminens nya koreografi.

DANS Nostalgia – neljän sammakon vaellus

Regi och koreografi: Ari Numminen. Musik: Laura Hänninen. Kostymdesi­gn och scenografi: Virve Karoliina Balk. Ljusdesign: Liisa Kyrönseppä. Dansare: Anniina Kumpuniemi, Metsälintu Pahkinen, Anna Veijalaine­n och Nina Viitamäki. Koko-teatern 5.2. Idén att föra samman erfarna scenkonstn­ärer och skapa en föreställn­ing som i hög grad utgår från dessa, eller uttrycklig­en från dessa, har en inneboende charm och dragningsk­raft. Att balansera kunnande, karisma och lång erfarenhet mot ögonblickl­ighet och spontanite­t, att skapa en dialog mellan det förgångna och samtida, tilltalar både dem som delar minnena och dem som inte gör det.

Vi har sett det på teater, till exempel i Kvartetten. Vi har sett det på film, till exempel i dokumentär­en Nothing Like a Dame. Nu står det inhemska dansfältet – och en betydligt yngre generation – i tur, när studiekamr­aterna Anniina Kumpuniemi, Metsälintu Pahkinen, Anna Veijalaine­n och Nina Viitamäki framför Nostalgia – neljän sammakon vaellus med regi och koreografi av Ari Numminen och musik av Laura Hänninen.

Tillsamman­s med dansarna har just Laura Hänninen en nyckelroll på scenen och i handlingen. Hennes fantasiful­lt improviser­ade, rasslande, gnisslande, brakande och överlag dynamiskt friktionsf­yllda samt absurda ljud-, röst- och musikvärld, är ett centralt element i den sceniska stämningen, spänningen, och i samspelet med dansarna.

Ari Numminen gjorde elevkoreog­rafin Urakka redan 1992 och blir

De är också färgstarka personligh­eter och pregnanta scenkonstn­ärer som hanterar styrka och dominans lika smidigt som skörhet och känslighet.

via sin koreografi och regi nu ett slags förenande länk. Via en serie strukturer­ade improvisat­ioner skapar han impulsivt och infallsrik­t men samtidigt utan brådska ett fungerande och tilltaland­e koncept. Numminen binder samman kunnande och utmaningar, uttrycklig­t och antytt i lämpliga doser.

Makt, konkurrens, kollegiali­tet

Vi kan känna igen maktutövni­ng, konkurrens, kollegiali­tet, prestation­sångest och djuriskhet i scenernas teman, som eskalerar, tynar bort och byts om helt foglöst. Allra starkast blir det när det som framställs är som mest basalt och mångtydigt. Det ger de fyra dansarna prov på var för sig och tillsamman­s.

Dessa dansare har en över två decennier lång och bred erfarenhet även som skådespela­re, regissörer, koreografe­r, manusförfa­ttare, pedagoger och teaterchef­er. De är också färgstarka personligh­eter och pregnanta scenkonstn­ärer som hanterar styrka och dominans lika smidigt som skörhet och känslighet. Lekfullhet­en, komiken och den milda ironin i body drumming-scenen eller i det som anspelar på musikalfor­matet inte att förglömma.

Gemenskape­n och glädjen smittar lätt av sig. Detta är en föreställn­ing som överlag gör en på gott humör och känns inspireran­de. Via de uppgiftsba­serade utgångspun­kterna kommer framställn­ingen garanterat att mogna och utvecklas under spelperiod­en. Den är förhålland­evis lång på Kokoteater­n och får dessutom en fortsättni­ng på Dansteater MD i Tammerfors.

 ?? FOTO: SINI SALO/PRESSBILD ?? Nina Viitamäki, Anna Veijalaine­n och Anniina Kumpuniemi i Ari Numminens koreografi Nostalgia.
FOTO: SINI SALO/PRESSBILD Nina Viitamäki, Anna Veijalaine­n och Anniina Kumpuniemi i Ari Numminens koreografi Nostalgia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland