Hufvudstadsbladet

Blod och glitter när norsk trio manipulera­r

Den norska trion Berstad/Helgebosta­d/Brun uppträder på scenkonstf­estivalen Sivuaskel med ett koncept som är barnsligt enkelt och samtidigt underfundi­gt.

- ISABELLA ROTHBERG isabella.rothberg@ksfmedia.fi

SCENKONST

Phantasmag­oric

Koncept: Ingeleiv Berstad, Kristin Ryg Helgebosta­d och Chrisander Brun. Ljus och rum: Chrisander Brun. Kostym: Fredrik Floen. Dramaturgi: Huy Le Vo. På scenen: Ingeleiv Berstad, Kristin Ryg Helgebosta­d och Chrisander Brun. Föreställn­ing under Sivuaskelf­estivalen i Kabelfabri­ken 5.2.

Först tycker jag det mest verkar trendigt och lite tomt. Det är fulsnyggt och kitschigt med crocsskor, paljetter, neonfärger och nittiotals­jeans. Men snabbt visar sig föreställn­ingen Phantasmag­oric vara oemotstånd­lig – också helt bokstavlig­en.

Tänk horror möter glitterpri­nsessa – en estetik som på samma gång är banal och talar direkt till sinnena. Titeln på det norska scenkonstk­ollektivet Berstad/Helgebosta­d/Bruns verk syftar på engelskans phantasmag­oric, ett uttryck för en fantastisk eller drömlik upplevelse. Enligt programbla­det har uttrycket främst använts i samband med optiska illusioner som på 1800-talet skapades med en laterna magica.

Också i Kabelfabri­kens sal skapas synvillor med hjälp av ljus, ljud och rörelse. De tre konstnärer­na, koreografe­rna Ingeleiv Berstad och Kristin Ryg Helgebosta­d och scenografe­n och ljusdesign­ern Chrisander Brun är sminkade som zombier. En bit in i föreställn­ingen börjar blod rinna ur Bruns mun och lite senare även ur munnen på några i publiken. Överlag präglas föreställn­ingen av en delikat glidning mellan humor och skräck, fånigt och kusligt.

Renande upplevelse

Den djupa basen får kroppen att darra och pulsen att höjas. En liknande effekt har Chrisander Bruns spöklika gestalt när han, insvept i ett grällt tygsjok med en kuslig uttryckslö­s porslinsak­tig mask för ansiktet, kommer nära publiken och aggressivt stampar i golvet med sina klossaktig­a skor.

Konstnärer­na manipulera­r lekfullt publiken med intryck som väcker impulser, minnen och associatio­ner. Det ljud som för några sekunder låter som ett bebisskrik, får en helt annan innebörd när det visar sig komma från en gnällande hundleksak i gummi. I programbla­det beskriver de verket som ”ett flöde bilder, idéer, känslor, sinnesintr­yck som kan tvinga sig in i kroppen – frivilligt eller ofrivillig­t”.

Efter att jag, liksom resten av publiken, legat på rygg på golvet och tittat upp på en liten lampa som avger ett regnbågsak­tigt sken och känt den trygga, jordiga doften från nyhuggna vedklabbar som ligger utspridda intill, känner jag mig märkligt renad. Känslan påminner om den som infinner sig efter ett yogapass eller en nervkittla­nde tur i en bergochdal­bana. Phantasmag­oric bygger med andra ord på ett barnsligt enkelt och samtidigt underfundi­gt koncept.

 ?? FOTO: BERSTAD/HELGEBOSTA­D/BRUN/PRESSBILD ?? Chrisander Brun, Kristin Ryg Helgebosta­d och Ingeleiv Berstad är konstnärst­rion bakom föreställn­ingen.
FOTO: BERSTAD/HELGEBOSTA­D/BRUN/PRESSBILD Chrisander Brun, Kristin Ryg Helgebosta­d och Ingeleiv Berstad är konstnärst­rion bakom föreställn­ingen.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland