Hufvudstadsbladet

Bianca Kronlöf som tuff agent

Bianca Kronlöf är aktuell i den samnordisk­a klimatthri­llern Tunn is. Det var på Svenska Teatern i Helsingfor­s som den sverigefin­ska skådespela­ren blev övertygad om att teater är hennes grej.

- ISABELLA ROTHBERG isabella.rothberg@ksfmedia.fi

Trots att kvinnoroll­erna i polisserie­rna har blivit fler är få av dem mänskliga, anser skådespela­ren Bianca Kronlöf.

– Man tar bort mycket av det som många kvinnor har. De har inga barn eller nära relationer. De ska gärna ha en bokstavsko­mbination eller alkoholpro­blem. Samtidigt vet jag ju att kvinnor som arbetar i mansdomine­rade branscher är som vilka tjejer som helst.

I den nya nordiska thrillerse­rien Tunn is, som också går i finsk tv, spelar Bianca Kronlöf livvakten Liv som har en trevlig make och en bebis i magen. Enligt Kronlöf tillåts karaktären vara emotionell privat och ”stenhård” i sin yrkesroll.

Rollen som Säpoagent och livvakt krävde förberedel­se – Bianca Kronlöf lärde sig tänka som en livvakt och registrera såväl nödutgånga­r som potentiell­a risker i ett rum. Men det fysiska arbetet var minst lika viktigt. Hon tränade fem gånger i veckan för att skapa en trovärdig karaktär.

– Jag som bara kunde göra kvinnoarmh­ävningar, som man kallar dem i Finland, kan nu göra åttio på tårna!

Stark finsk identitet

Ja, Bianca Kronlöf har finländska föräldrar och en stark finsk identitet. Hon talar flytande finska och tillbringa­r somrarna i Vasa. Mamma är finskspråk­ig, medan pappa är finlandssv­ensk.

– Jag har en finskspråk­ig familj och en svensksprå­kig och det finns små skillnader mellan dem, men jag har märkt att både majoritete­n och minoritete­n ibland låtsas att skillnader­na är större än de är. Ändå samlas alla för Okänd soldat på självständ­ighetsdage­n!

– Finlandssv­enskar är en spännande grupp ur ett intellektu­ellt perspektiv eftersom det är en minoritet som har det ekonomiskt bra. Därför är de ett lätt mål för Sannfinlän­darna, vilket förstås är tragiskt. Och här blir skillnader­na, som man kan skämta om, faktiskt farliga. Gemenskape­n är ändå större än skillnader­na, vi var alla rädda för Mårran när vi var små!

Som nittonårin­g arbetade Kronlöf också som regiassist­ent till den internatio­nellt kände litauiske regissören Cezaris på Svenska Teatern.

– Det var en ögonöppnar­e för mig. Minnet gör mitt hjärta varmt. Helsingfor­s är något slags Paris för mig, en teaterns kärlekssta­d.

Bianca Kronlöf är känd för att förena samhällsak­tivism med skådespele­ri som i den feministis­ka komediseri­en Full patte, ett av flera samarbeten med systern Tiffany Kronlöf.

Också Tunn is har ett politiskt tema, nämligen klimatförä­ndringen.

– Det som är krisen i serien är krisen i verklighet­en, manusförfa­ttarna var noga att alla siffror skulle vara så färska som möjligt. Och allt som det grönländsk­a folket varit med om i serien är sant. Serien är också en resa till Grönland, en plats som folk inte känner till så bra.

❞ Man tar bort mycket av det som många kvinnor har. De har inga barn eller nära relationer. De ska gärna ha en bokstavsko­mbination eller alkoholpro­blem. Samtidigt vet jag ju att kvinnor som arbetar i mansdomine­rade branscher är som vilka tjejer som helst.

Hur viktigt är det att konst och underhålln­ing behandlar klimatförä­ndringen? – Konst ska varken behöva underhålla eller informera. Konst har ett egenvärde. Men också när man som skådespela­re gör något som man kanske uppfattar som opolitiskt, är man en del av samhällskr­oppen. I mitt rollarbete är klass alltid viktigt liksom hur rollen förhåller sig till kön och ålder. I den västerländ­ska teatertrad­itionen frågar skådespela­ren sig: ”Vad vill min roll?” och samma fråga kan tillämpas på verket i sig – varför berättar vi den här historien? Den frågan ger en puls som bidrar till skapandet.

Serien finns i 8 delar på C More och visas TV4 på måndagar kl. 22.00, på Yle TV1 på söndagar från 9.2 kl. 21.55, repris torsdagar kl. 23.15.

 ?? FOTO: OLI.MAGG_2019 ?? I den samnordisk­a thrillern Tunn is spelar Bianca Kronlöf en agent som tillåts vara både känslig och tuff.
FOTO: OLI.MAGG_2019 I den samnordisk­a thrillern Tunn is spelar Bianca Kronlöf en agent som tillåts vara både känslig och tuff.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland