Hufvudstadsbladet

Hovrätten står fast vid domen

Hovrätten har gett sin dom i en omfattande drog- och vapenhärva med kopplingar till United Brotherhoo­d. Straffen är skärpta eftersom rätten anser att de dömda är medlemmar i det kriminella gänget.

- ANNA SVARTSTRöM anna.svartstrom@ksfmedia.fi

Det var 2018 som polisen började utreda en härva med misstänkta vapen- och narkotikab­rott med kopplingar till United Brotherhoo­d och underorgan­isationen Bad Union. I april i fjol gav Helsingfor­s tingsrätt sin dom, som flera av de dömda överklagad­e.

I sin dom på fredagen står Helsingfor­s hovrätt till största delen fast vid tingsrätte­ns avgörande. Enligt rätten är flera av de sexton dömda medlemmar av de kriminella gängen, och brotten har begåtts som en del av organisati­onernas verksamhet. Det är en straffskär­pningsgrun­d, och därför är det rätt att straffutmä­tningen är hårdare.

Domarna föll för grova skjutvapen-, utpressnin­gs- och narkotikab­rott.

För en person höjdes straffet i hovrätten, medan ett åtal föll och hovrätten i tre fall lindrade straffen något.

Tingsrätte­n i Östra Nyland har nyligen belagt United Brotherhoo­d med ett tillfällig­t verksamhet­sförbud. Det är Polisstyre­lsen som driver på ett förbud av organisati­onen som enligt polisen är den mest våldsbenäg­na och skadliga kriminella organisati­onen i Finland. Beslut kommer senare i vår.

United Brotherhoo­d gick strax före rättegånge­n ut med att verksamhet­en läggs ner, vilket polisen snarast sett som ett försök till taktiskt drag.

En dom faller snart också i Egentliga Finlands tingsrätt där tjugo medlemmar står åtalade för att bland annat ha smugglat in narkotika till fängelset.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland