Hufvudstadsbladet

Neste gör sitt bästa resultat någonsin

Neste mer än fördubblad­e sin jämförbara rörelsevin­st under fjolårets sista kvartal. Styrelsen föreslår höjd vinstutdel­ning till aktieägarn­a.

- PATRIK HARALD patrik.harald@ksfmedia.fi

Nestes jämförbara rörelsevin­st under fjärde kvartalet var 781 miljoner euro jämfört med 349 miljoner ett år tidigare. När det gäller specifikt de förnybara produktern­a, som är bolagets mest lönsamma verksamhet, var rörelsevin­sten 671 miljoner euro jämfört med 281 miljoner ett år tidigare.

Fjolåret som helhet var Nestes bästa någonsin hittills. Vd Peter Vanacker beskriver 2019 som ett år av tillväxt, förändring och förverklig­ande av strategin. Bland annat inleddes utvidgning­en av Singapore-fabriken, en investerin­g värd 1,4 miljarder euro. Utvidgning­en ökar bolagets produktion av förnybara flygbränsl­en och andra förnybara produkter.

– Fabriken, som är Nestes genom tiderna största investerin­g, framskride­r bra. Investerin­gen ökar Nestes årliga produktion­skapacitet med 1,3 miljoner ton i Singapore och höjder den totala kapacitete­n för förnybara bränslen till 4,5 miljoner ton per år 2022.

Bolaget inledde under fjolåret fortlöpand­e leveranser av jetbränsle till Air BP, Lufthansa och KLM, vilket enligt Vanacker stöder aktörernas strävan att minska utsläppen i flygtrafik­en.

Nestes förnybara diesel för lands

vägstrafik, som tidigare sålts i Finland, Sverige och Kalifornie­n, har nu börjat säljas i alla baltiska länder samt i Nederlände­rna och i Oregon i USA.

– 2019 nådde vi utmärkta ekonomiska resultat samtidigt som vår processäke­rhet var alla tiders bästa. 2020 fortsätter vi vår resa mot globalt ledarskap inom förnybara och cirkulärek­onomiska lösningar, säger Vanacker i rapporten.

Under 2020 infaller ett par stora servicesto­pp, elva veckor i Borgå under andra kvartalet, vilket beräknas ha en negativ effekt på 220 miljoner euro på den jämförbara rörelsevin­sten. Servicesto­pp hålls också i Singapore under andra kvartalet och i Rotterdam under fjärde kvartalet.

Styrelsen föreslår 0,92 euro per aktie i vinstutdel­ning, en rejäl höjning från 0,76 euro i fjol. Dessutom föreslår styrelsen en extra utdelning på 0,10 euro.

 ?? FOTO: KRISTOFFER ÅBERG/ARKIV ?? Vd Peter Vanacker vill fortsätta att leda Neste mot globalt ledarskap inom förnybara och cirkulärek­onomiska lösningar.
FOTO: KRISTOFFER ÅBERG/ARKIV Vd Peter Vanacker vill fortsätta att leda Neste mot globalt ledarskap inom förnybara och cirkulärek­onomiska lösningar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland