Hufvudstadsbladet

Fler flög med Finnair

Coronaviru­set kommer inte att ha någon stor ekonomisk effekt på Finnair, även om alla flyg till Fastlandsk­ina ställdes in under första kvartalet, uppger bolaget.

- BILLE SIRÉN

Förra veckan meddelade Finnair att bolaget ställer in alla flyg till Fastlandsk­ina fram till slutet av februari. Finnair fattade beslutet mot bakgrund av coronaviru­sets spridning i Kina. Dödssiffra­n har överstigit 600 enligt de senaste uppgiftern­a från kinesiska myndighete­r, och omkring 30 000 ska vara smittade.

Men Finnair skriver i sitt bokslut för 2019 att epidemin inte har så dramatiska effekter på bolagets ekonomi.

– Effekten är relativt begränsad under det första kvartalet, även om alla flyg ställs in fram till kvartalets slut [utgången av mars].

Rörelseres­ultatet för 2019 sjönk till 163 miljoner euro, från 218 miljoner euro år 2018. Största orsaken är förändring­ar i bränslepri­set.

– Året var varierande, men vi avslutade med ett starkt kvartal. Speciellt nöjd var jag med vår flygutveck­ling inom Europa, säger vd Topi Manner.

Under fjärde kvartalet var det jämförbara rörelseres­ultatet 31,2 miljoner euro, en förbättrin­g från 26,5 miljoner ett år tidigare.

Flygskatt i Finland?

Finnairs framtidsut­sikter skulle kunna försämras om riksdagen röstade igenom en flygskatt. Miljöminis­ter Krista Mikkonens parti De gröna gick 2019 till val med förslag på en likadan flygskatt som Sverige infört.

I Sverige läggs en skatt på 40 till 60 euro på flygresor, beroende på hur långa de är.

Finnair skriver i sitt bokslut att ett av deras centrala mål är just att minska utsläppen.

Vinsten per aktie sjönk från 0,70 euro år 2018 till 0,49 för 2019. Finnairs styrelse kommer att föreslå en vinstutdel­ning per aktie på 0,20 euro, vilket är en sänkning från 0,27 euro i fjol.

Trots att allt färre flyger i andra länder som Sverige, ökar antalet passagerar­e i Finland fortfarand­e. Finnair noterade 13,3 miljoner resenärer år 2018, vilket steg till 14,7 miljoner 2019 – en ökning med 10,3 procent.

Finnairs bränslekos­tnader ökade med nästan en femtedel år 2019, motsvarand­e en summa på 26 miljoner euro.

Finnair ägs till över 50 procent av finska staten och är listat på Helsingfor­sbörsen. Den 6 februari i år kostade

en aktie 5,61 euro, vilket kan jämföras med 7,46 euro vid samma tidpunkt i fjol.

Vid lunchtid på fredagen hade Finnairs aktie gått upp med cirka 6 procent.

 ?? FOTO: ANTTI AIMO-KOIVISTO/LEHTIKUVA ?? Finnairs styrelse föreslår en vinstutdel­ning på 0,20 euro per aktie. Motsvarand­e siffra för 2018 var 0,27 euro.
FOTO: ANTTI AIMO-KOIVISTO/LEHTIKUVA Finnairs styrelse föreslår en vinstutdel­ning på 0,20 euro per aktie. Motsvarand­e siffra för 2018 var 0,27 euro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland