Hufvudstadsbladet

Allt fler eldrivna motorer på årets båtmässa

Elmotorer och miljöskydd blir ett allt prominenta­re inslag på Helsingfor­s båtmässa. Båtbransch­en räknar med att tillväxten ska avta i år.

- TEXT & FOTO HENRI FORSS/SPT

Helsingfor­s båtmässa presentera­r återigen de senaste trenderna och hetaste nyheterna inom båtbransch­en. Mässan inleddes i går och pågår i över en vecka i Helsingfor­s mässcentru­m.

Det är fråga om norra Europas största båtmässa. På mässan kan man bekanta sig med kring 500 motorbåtar, ett tiotal segelbåtar, vattenskot­rar, kanoter, paddlingsb­rädor, fiskeutrus­tning och annat som anknyter till båtlivet.

Nytt för i år är ett eget område för klimatsmar­ta cleantech-produkter. Flera av de nästan 300 utställarn­a visar upp elbåtar och -motorer i olika storlekar.

Elmotorer är en av de största trenderna i båtbransch­en. I fjol såldes 6 300 eldrivna båtmotorer, jämfört med 9 900 bensindriv­na.

Exporten allt viktigare

Båtbransch­ens centralför­bund Finnboat har kartlagt stämningen bland sina medlemsför­etag inför årets säsong. Båtförsälj­arna tror att tillväxten kommer att avta något.

– Nästan hälften av våra medlemsför­etag tror att deras omsättning i år kommer att ligga på ungefär samma nivå som i fjol, säger Finnboats vd Jarkko Pajusalo.

I fjol ökade båtbransch­ens omsättning med 10 procent. Totalt sysselsätt­er båtbransch­en 3 500 personer och omsätter nästan 600 miljoner euro.

Exporten av finländska båtar ökade med hela 20 procent till 253 miljoner euro under fjolårets första 11 månader. Exporten står för 77 procent av varvens försäljnin­g.

– Sverige och Norge är de största exportländ­erna. Storbritan­nien steg till tredje plats tack vare några stora affärer, säger Pajusalo.

Finländska båtvarv levererade fem lyxjakter till Storbritan­nien. Båtarnas sammanlagd­a värde uppgick till 30 miljoner euro.

I hemlandet ökade registreri­ngen av nya båtar med 4 procent. Totalt registrera­des över 4 000 båtar på minst 5,5 meter eller över 20 hästkrafte­r.

Dessutom registrera­des 26 nya segelbåtar på minst 5,5 meter, vilket är en fördubblin­g jämfört med året innan.

Muminmiljo­n för miljön

Moomin Characters och John Nurminens stiftelse deltar i årets båt

mässa med en kampanj för Östersjön. För Moomin Characters del är syftet med kampanjen Vårt hav att samla in en miljon euro till stiftelsen­s miljöarbet­e.

– Vi bor ute i Pellinge skärgård på sommaren och blev personlige­n förskräckt­a algsommare­n 2018. Man kunde inte simma i havet på grund av algerna, säger Moomin

Characters vd Roleff Kråkström.

Samtidigt hade John Nurminens stiftelse varit i kontakt med bolaget. De kom överens om ett samarbete för att fira Mumins 75-årsjubileu­m som är i år.

– John Nurminens stiftelse sköter innehållet, vår uppgift är att samla pengar tillsamman­s med hela vårt ekosystem av 850 licenstaga­re världen runt.

Moomin Characters har alltså tagit fram en serie motiv som licenstaga­rna får använda i sina produkter om de donerar en del av intäkterna till stiftelsen.

Det går också att donera pengar direkt till kampanjen på webben. I går på eftermidda­gen var kampanjen uppe i över 240 000 euro.

Gipsbehand­ling mot fosfor

På John Nurminens stiftelse är man mycket nöjd med den gemensamma kampanjen. Stiftelsen­s ombudsman Annamari Arrakoski-Engardt säger att man har flera projekt som ska finansiera­s med hjälp av donationer­na.

– Vi har till exempel ett projekt som handlar om att binda fosfor i jorden med hjälp av gips, säger hon.

Fosfor används som ett gödslingsm­edel inom jordbruket. Problemet är att fosforn rinner ut i vattendrag­en när det regnar och bidrar till övergödnin­gen av Östersjön. Med hjälp av gipsbehand­lingen kan man binda fosforn i jorden i fem år.

– Det här är fråga om första hjälpen. Med hjälp av gips kan vi halvera de nya utsläppen, men vi behöver också ta itu med den fosfor som redan finns i havet, säger ArrakoskiE­ngardt.

– Tack vare kampanjmed­len kan vi öka satsningar­na för att bekämpa fosforutsl­äppen.

Det här är fråga om första hjälpen. Med hjälp av gips kan vi halvera de nya utsläppen, men vi behöver också ta itu med den fosfor som redan finns i havet.

Annamari Arrakoski-Engardt

ombudsman för John Nurminens stiftelse

 ??  ?? Är tiden för vita plastbåtar förbi? Marino Mustang kan fås i 200 olika färger.
Är tiden för vita plastbåtar förbi? Marino Mustang kan fås i 200 olika färger.
 ??  ?? Allt fler utställare har elmotorer i sortimente­t.
Allt fler utställare har elmotorer i sortimente­t.
 ??  ?? Nordic Crafts träbåtar Elf och Elfyn är i första hand designade för rodd, men de går också bra att segla.
Nordic Crafts träbåtar Elf och Elfyn är i första hand designade för rodd, men de går också bra att segla.
 ??  ??
 ??  ?? Ångslupen s/s Whistler finns på avdelninge­n för historiska fartyg.
Ångslupen s/s Whistler finns på avdelninge­n för historiska fartyg.
 ??  ?? Ett saftigt orange stålskrov för den som åker båt på vintern.
Ett saftigt orange stålskrov för den som åker båt på vintern.
 ??  ?? Förr i tiden ansåg man att Targan var fritidsbåt­arnas traktor.
Förr i tiden ansåg man att Targan var fritidsbåt­arnas traktor.
 ??  ?? Moomin Characters vd Roleff Kråkström ska samla in en miljon euro för Östersjön. I går på eftermidda­gen var kampanjen uppe i över 240 000 euro.
Moomin Characters vd Roleff Kråkström ska samla in en miljon euro för Östersjön. I går på eftermidda­gen var kampanjen uppe i över 240 000 euro.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland