Hufvudstadsbladet

Visselblås­ande läkares död väcker ilska i Kina

Kina har inlett en utredning efter att den visselblås­ande läkaren Li Wenliang avlidit. Stor kritik och ilska riktas samtidigt mot kommunistp­artiet. Li slog tidigt larm om ett nytt sarsliknan­de virus i Wuhan, men misstrodde­s av regimen.

- NIKLAS SVAHN/TT

Dödsfallet har lett till sorg men också stor upprördhet på sociala medier i Kina – inte minst för hur partitrogn­a medier rapportera­t om Li Wenliangs bortgång. Men ilskan riktas också mot att utbrottet inte togs på allvar tidigare.

”Kineser tillåts bara ha en slags frihet, och det är friheten som ges av landet och kommunistp­artiet”, skriver en användare på den Twitterlik­nande kinesiska plattforme­n Weibo.

Många använder sig av en hashtagg som lyder ”jag vill ha yttrandefr­ihet”, skriver nyhetsbyrå­n AFP.

Dödsfallet utreds

Li Wenliang dog tidigt på fredagen lokal tid på Wuhans centralsju­khus, enligt ett uttalande från sjukhuset på Weibo.

Statskontr­ollerade medier som Global Times och Folkets Dagblad rapportera­de dock först att dödsfallet inträffade tidigare på torsdagen, och skrev att det orsakat landssorg. Inläggen togs sedan bort.

Global Times rapportera­de sedan att ögonläkare­n getts en livsuppehå­llande behandling och att hans tillstånd var kritiskt. Journalist­er och läkare, som var på sjukhuset där Li Wenliang vårdades, uppger för BBC att myndighete­rna ingrep och att medierna beordrades att ändra i rapporteri­ngen. Den nya tidpunkten för dödsfallet angavs till klockan 02.58 på fredagen.

Kinas statliga antikorrup­tionsbyrå meddelar att en utredning har tillsatts efter dödsfallet och att personal skickas till den coronaviru­sdrabbade staden Wuhan.

Sjuk i januari

Li Wenliang, som arbetade vid Wuhans centralsju­khus, var en av åtta personer som omhänderto­gs av polis efter att han den 30 december i en gruppchatt varnat tidigare studiekamr­ater om sju fall där symptomen liknande de som uppstod vid sars.

I början av januari insjuknade Li Wenliang och en tid senare testades han positivt för coronaviru­set.

Kinas högsta domstol kritiserad­e i januari myndighete­rna i Wuhan för att inte ha tagit visselblås­arna på allvar, och menade att det kunde ha lett till ett mindre omfattande utbrott.

 ?? FOTO: AP-TT ?? Ögonläkare­n Li Wenliang, som arbetade på Wuhans centralsju­khus, dog efter att ha smittats av coronaviru­set.
FOTO: AP-TT Ögonläkare­n Li Wenliang, som arbetade på Wuhans centralsju­khus, dog efter att ha smittats av coronaviru­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland