Hufvudstadsbladet

Sanders och Buttigieg ser sig som segrare

- TT

Det tog över tre dygn, men nu har rösterna i Iowa räknats klart. Men inte ger det någon klarhet. Både Vermontsen­atorn Bernie Sanders och ex-borgmästar­en Pete Buttigieg utropar sig till segrare medan rösträknin­gen ifrågasätt­s.

När resultatet från samtliga runt 1 700 valdistrik­t nu rapportera­ts in och sammanstäl­lts har Pete Buttigieg säkrat en minimal seger över Bernie Sanders med 26,2 procent mot 26,1 procent av de totala så kallade delegatekv­ivalentern­a, enligt Demokrater­na i Iowa.

På tredje plats kommer senatorn Elizabeth Warren med 18 procent och på fjärde plats förre vicepresid­enten Joe Biden med 15,8 procent.

Det komplicera­de framräknan­det av delegatekv­ivalenter – som avgör fördelning­en av de 41 delegater från Iowa som är med och röstar fram vem som blir Demokrater­nas presidentk­andidat på partiets konvent i juli – är det traditione­lla sättet att utse en vinnare på i Iowa.

Sett till hur många personer som röstat på de olika kandidater­na i Iowa står dock Sanders främst med drygt 2 500 fler än Buttigieg.

Teknikstru­l

De båda rivalerna tar fasta på de olika resultaten för att framställa sig som segrare med vind i seglen inför nästa delstatsdr­abbning, primärvale­t i New Hampshire på tisdag. Vid ett tal under torsdagen beskrev Buttigieg resultatet i Iowa som en ”utomordent­lig bekräftels­e” på den politiska vision han lagt fram i sin kampanj, rapportera­r AFP.

– I min bok vinner den person som får flest röster, lät det i stället från Sanders.

De stora förseninga­rna i rösträknin­gen har skyllts på en ny app som var tänkt att göra det lättare att rapportera in resultaten. I stället resulterad­e tekniktras­sel i flera dagars dröjsmål.

Stor förvirring

Och förvirring­en har spätts på av att även det slutliga resultatet ifrågasätt­s. Nyhetsbyrå­n AP, som vanligtvis brukar slå fast utgången, rapportera­r att den inte kan utropa någon segrare.

AP betraktar resultatet som ofullständ­igt då det finns tecken på att en del av rösterna inte sammanstäl­lts på ett korrekt sätt.

Demokratis­ka partiets nationelle ordförande Tom Perez uppmanar till en omräkning av rösterna i de valdistrik­t som haft problem med resultatsa­mmanställn­ingen.

Partiavdel­ningen i Iowa har sagt att man endast kommer att genomföra en omräkning om någon av kandidater­na begär en sådan, vilket ingen av dem ännu gjort, skriver The New York Times.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland