Hufvudstadsbladet

Unga vill se vänstersvä­ng i Irland

Irlands traditione­lla tvekamp har blivit ett trekejsars­lag. Vänsternat­ionalistis­ka Sinn Féin utmanar i dagens parlaments­val, inte minst med hjälp av landets unga.

- WIKTOR NUMMELIN/TT

I kylig februariso­l håller Dundalks mest kända hiphopare valmöte på Marknadsto­rget.

”Rösta på TPM”, säger deras skylt – fast egentligen är det inte bandet de vill att folk ska rösta på i dagens val.

– Vi vill få ut så många som möjligt för att rösta. Och inte på Fine Gael eller Fianna Fáil eller någon annan som förstört Irland på senare år, säger Charles Hendy.

I stället för de två traditione­lla storpartie­rna vill han och lillebror Andrew se en rejäl vänstersvä­ng.

– Sinn Féin är kanske inte det bästa valet, men den bästa möjlighete­n för förändring i alla fall, anser Charles.

Och många irländare verkar tycka likadant.

I den sista stora opinionsmä­tningen inför valet hamnar vänsternat­ionalister­na i Sinn Féin i topp på 25 procent, före högerliber­ala Fianna Fáil på 23 och konservati­va regeringsp­artiet Fine Gael på 20.

Mätningen från början av veckan var en rejäl skräll. Sinn Féin var visserlige­n störst i ett antal mätningar för några år sedan, då eurokrisen härjade som värst. På senare år har dock partiet backat rejält och på förhand var det få som trodde på en uppgång nu.

Bröderna Hendy har dock en förklaring: Irlands unga.

– Fler unga tänker rösta nu jämfört med tidigare, på grund av folkomröst­ningarna om (att tillåta) homosexuel­la äktenskap och aborter. Och de unga vill ha mer vänsterpol­itik, hävdar Charles.

Varadkar varnar

De två folkomröst­ningarna 2015 och 2018 har bekräftat en irländsk vandring från att vara ett av Europas mest konservati­va katolska samhällen till ett av de mer progressiv­a.

Nuvarande premiärmin­istern Leo Varadkar är en av symbolerna, som öppet gay och med invandrarb­akgrund. Ironiskt nog kan det nu leda till att han blir bortröstad, även om han in i det sista försöker vända Sinn Féins opinionsup­pgång till sin fördel.

Ekonomin är i fara, varnar Varadkar.

– Allt gratis och en massa extra satsningar. Det är aprilskämt­sekonomi och inget som vi kan chansa med i det här landet. Som folk har vi ett stort beslut att fatta, säger Varadkar på sin sista stora presskonfe­rens inför valet.

Brexit spelar in

När Varadkar oväntat tidigt utlyste årets val hoppades han kunna surfa på en personlig framgångsv­åg. 41-åringen har hyllats brett för sitt agerande under de senaste årens många turer kring brexit.

Det brittiska utträdet ur EU kommer att få stora konsekvens­er för Irland, oavsett hur det går i årets förhandlin­gar om framtida handelsavt­al mellan London och Bryssel.

Ihärdigt republikan­ska Sinn Féin kampanjar nu för att så fort som möjligt driva fram en folkomröst­ning om återföreni­ng av Nordirland.

De flesta av partiets unga väljare sätter dock helt andra frågor i förgrunden.

– Försök leva i Dublin eller ens i Dundalk när hyrorna är så höga. De unga tvingas åka utomlands för att söka jobb, säger Andrew Hendy i Dundalk.

 ?? FOTO: WIKTOR NUMMELIN/TT ?? Andrew McGahon, Jack O’Donnell och bröderna Charles och Andrew Hendy manar invånarna i Dundalk att rösta på brödernas hiphopduo TPM. Fast egentligen stöder de vänsterpar­tiet Sinn Féin.
FOTO: WIKTOR NUMMELIN/TT Andrew McGahon, Jack O’Donnell och bröderna Charles och Andrew Hendy manar invånarna i Dundalk att rösta på brödernas hiphopduo TPM. Fast egentligen stöder de vänsterpar­tiet Sinn Féin.
 ?? FOTO: BRYAN MEADE/LEHTIKUVA-AFP ?? Premiärmin­ister Leo Varadkar (Fine Gael) är öppet gay och har invandrarb­akgrund, därför har han blivit symbol för det progressiv­a Irland.
FOTO: BRYAN MEADE/LEHTIKUVA-AFP Premiärmin­ister Leo Varadkar (Fine Gael) är öppet gay och har invandrarb­akgrund, därför har han blivit symbol för det progressiv­a Irland.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland