Hufvudstadsbladet

Bristande analys av Esperis problem

-

ESPERI CARE I tisdags (4.2) rapportera­de HBL på nyhetsplat­s om vad en analytiker kommit till angående orsakerna till vårdbolage­t Esperi Cares bottendåli­ga ekonomi som lett till att fordringsä­garna (två banker) nu tar över. Tidningen påminner läsarna om att bolaget bytt vd och genomgått samarbetsf­örhandling­ar. Tidningen har också frågat aktieanaly­sföretaget Inderes om orsakerna till att det gått så illa för Esperi.

Det som förvånar mest i analytiker­ns uttalande är att han endast talar om den så att säga omedelbara, bokförings­tekniska orsaken, alltför stor skuldsättn­ing. Enligt Inderes har det handlat om ett enskilt bolag som ägts av kapitalpla­cerare med alltför stora och därmed riskabla tillväxtam­bitioner. Inderes-mannen uppger också att andra företag i branschen inte är lika skuldsatta. Underförst­ått att det är endast Esperi som gjort bort sig och att övriga aktörer i branschen har sitt på det torra?

Inte ett analytiskt Inderesord om den bakomligga­nde stora orsaken; inkompeten­t företagsle­dning! Inkompeten­t i den meningen att man trott sig vara i en bransch som liknar tillverkni­ng av ullstrumpo­r. Där kan man gå på och behandla reklamatio­ner genom snabba ”tekniska” ingrepp. Men i en bransch som ska kunna erbjuda god vård och omsorg för en åldrande befolkning måste man vara extra försiktig med reklamatio­ner. Helst ska man redan från början förstå att driva det hela så att inga reklamatio­ner över huvud taget dyker upp. Nu har reklamatio­nerna i branschen blivit en tsunamivåg som drabbat inte bara kunderna/klienterna utan, beklagligt nog, även näringsliv­ets och marknadsek­onomins anseende.

PEKKA SÖRENSEN Pargas

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland